Yerel Yönetimler için Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığına İlişkin Rehber El Kitabı Çıktı

Yanındayız Derneği, Hollanda Konsolosluğu’nun finansal destekleriyle yürüttüğü ve bir yıl süren “Şiddetin Görünmeyen Yüzü” projesi sonucu olarak Yerel Yönetimler için Kadına Yönelik Şiddet Farkındalığına İlişkin Rehber El Kitabı adlı çıktısını yayınladı.

“Şiddetin Görünmeyen Yüzü” projesiyle erkeklerde farkındalık uyandırarak, toplumsal cinsiyete dayalı kadına yönelik şiddetin sonlandırılması amaçlandı. Editörlüğünü Prof. Dr. İpek Merçil’in üstlendiği kitabın yazarları Ayşe Kaşıkırık ve Irmak Çil Arslan.  

El kitabında, kadına yönelik şiddetin tanımı, Dünya’da ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası politika belgelerinde/taahhütlerinde kadına karşı şiddet, belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki sorumluluğu, Türkiye ve Dünya’dan belediyelerin kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulama örneklerine yer veriliyor.

Kitap açık erişimli olup, buradan erişilebilir.