AÇEV İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Arıyor

Eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu eğitim için çalışan AÇEV, Araştırma ve Politika Geliştirme Birimi’nde İzleme ve Değerlendirme Uzmanı olarak görev alacak yeni çalışma arkadaşı arıyor. 
İş Tanımı 
 • AÇEV’in çalışma alanı olan erken çocukluk evreninde, vakfın program ve uygulamalarıyla ilgili araştırma çalışmalarını yürütmek; araştırma teklifi hazırlamak, araştırmaları yürütmek ve raporlamak
 • AÇEV’in eğitim programları ve uygulamaları üzerine izleme değerlendirme çalışmalarını yürütmek; izleme ve değerlendirme çerçevelerini hazırlamak, gerekli izleme araçlarını oluşturmak, pilot çalışmalar uygulamak, saha çalışmaları yapmak, analiz etmek ve raporlamak
 • Projelerin izleme değerlendirme süreçlerini yürütmek için gerekli olan durumlarda (veri toplama, verilerin girişi, temizlenmesi ya da analize hazırlanması) dışarıdan hizmet alımı yapmak; satın alma süreçleri için teklif almak ve teklif değerlendirmelerini sunmak, sözleşmeleri hazırlamak
 • Araştırma ve izleme değerlendirme faaliyetleri için toplanan verilerin kontrol edilmesi, kodlanması ve temizlenmesi süreçlerini ve analizleri yürütmek 
 • Hazırlanan araştırma ve izleme değerlendirme raporlarını düzenlenmek ve çevrimiçi paylaşmak; araştırma sonuçlarının ilgili iç ve dış paydaşlarla paylaşılması için raporlamak, iletişim süreçlerinde görev almak 
 • Araştırma ve izleme değerlendirme öncelikli olarak stajyer programını yürütmek, stajyer alım ve değerlendirme süreçlerini yürütmek, stajyerlerin günlük programlarını izlemek ve staj programının gelişimine katkı sağlamak 
 • Araştırma çalışmaları ile ilgili her türlü verinin sistematik bir şekilde dosyalanma ve saklanma süreci için planlanan çalışmaları gerçekleştirmek 
 • Eğitim ölçümleme, proje izleme değerlendirme ve etki değerlendirme çalışmaları ile ülke örnekleminde araştırmalar ve ikincil veri toplama faaliyetlerine dair ihtiyaçları tespit etmek ve kurgularının oluşturulmasını sağlamak
 • Araştırma ve İzleme değerlendirme kapsamındaki operasyonel faaliyetleri koordine etmek
 • Kurumsal gelişim için gerekli eğitimlere katılmak ve birim ile belirlenen eğitim içeriklerine çalışmak
 • Kurallarla bütünlük gösterilmesi: Cinsel sömürü, istismar ve tacize karşı koruma dâhil olmak üzere, AÇEV’in Etik Rehber’inde de yer verilen en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını desteklemek ve teşvik etmek
İstenen Yetkinlik ve Uzmanlıklar 
 • Lisans (tercihen yüksek lisans) mezunu (tercihen psikoloji, eğitim bilimleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, vb. bölümlerden mezun) 
 • İlgili bir görevde en az 2 sene deneyim sahibi (tercihen STK deneyimi olan)
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip 
 • Çok iyi derece MS Office (özellikle Excel) program bilgisine sahip 
 • SPSS ve istatistik bilgisi olan, veri yönetimi konusunda deneyimli
 • Araştırma teknikleri, veri toplama, veri kalite kontrolü, veri temizliği gibi veri işleme, veri yönetimi, veri analizi, yorumlama, raporlama, sunma, kayıt, arşivleme ve ekip yönetimi süreçlerine hâkim
 • Ekip yönetimi, araştırma, analiz ve sunum becerileri olan
 • İstanbul’da ikamet eden
 • Seyahat engeli olmayan
 • Çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında duyarlı
Başvuru Süreci 

Başvurularınızı “AÇEV İzleme ve Değerlendirme Uzmanı” başlığıyla, 30 Eylül 2022  tarihine kadar güncel özgeçmişiniz ve niyet mektubunuzla birlikte ik@acev.org adresine gönderebilirsiniz.

Önemli Not: Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacaktır. 

“6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin AÇEV ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.