AÇEV Finansal Raporlama Uzmanı Arıyor

Eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu eğitim için çalışan AÇEV, Mali ve İdari İşler biriminde Finansal Raporlama Uzmanı olarak görev alacak yeni çalışma arkadaşı arıyor. 
İş Tanımı
 • Aylık, yıllık ve çeyrek bazında finansal ve opearsyonel raporlamaları hazırlamak
 • Departman bütçelerini kontrol ve revize etmek
 • Yürütülecek projelerin finansal raporlama kriterlerini belirlemek
 • Proje fonlarını takip etmek, aylık ve yıllık raporlamak, destekleyici harcama evraklarını hazırlamak ve dosyalamak
 • Fon sağlayıcıların istediği raporlama formatında tüm finansal raporlamayı yapmak ve ilgili birim yöneticisi ile paylaşmak
 • Proje kapsamında çalışanlar tarafından iletilen tüm masrafların proje dahilindeki uygunluğunu kontrol etmek, uygun olmayan masraflarla ilgili bilgi vermek
 • Tüm masrafların ve faturaların, sözleşmelerin, tekliflerin vb. düzenli şekilde proje dosyasında ve ilgili alanlarda saklanmasını sağlamak
 • Projenin yıllık denetim çalışmalarında Proje Uzmanı ile birlikte aktif rol almak, süreci yönetmek ve ilgili raporları hazırlamak
 • Mali denetçilere bilgi sağlamak 
 • Satın alma süreçlerinde teklifleri değerlendirmek ve raporlamasını yapmak 
 • Bağlı olduğu yönetici ve üst yönetimin ihtiyacı olan konularda, gerekli finansal analiz çalışmalarını gerçekleştirmek
 • Tüm faaliyetlerin bütçe dahilinde olmasını sağlamak için finansal bilgileri analiz etmek ve sapmaları raporlamak
 • Yıl boyunca bütçeleri izlemek ve gözden geçirmek için kurum genelinde bütçe sahipleri ile düzenli olarak iletişim kurmak
 • Yönetim raporlarını (fiili sonuçlar, tahminler, bütçe ve detaylı üst düzey yönetim sunumları) zamanında ve doğru şekilde hazırlamak
İstenen Yetkinlik ve Uzmanlıklar
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (İktisadi ve İdari Bilimler, Endüstri Mühendisliği, İstatistik vb)
 • İstanbul’da ikamet eden
 • Finansal raporlama konusunda (tercihen STK’larda) en az 5 yıl deneyim sahibi 
 • Ulusal ve Uluslararası fon sağlayıcı kurumlara finansal raporlama yapabilecek
 • MS Office programlarını, özellikle exceli ileri seviyede kullanabilen (Makro Yazabilecek Düzeyde)
 • Tercihen SAP deneyimi olan,
 • Tercihen LOGO muhasebe programını kullanabilen
 • Çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında duyarlı
 • Kurallarla bütünlük gösterilmesi: Cinsel sömürü, istismar ve tacize karşı koruma dâhil olmak üzere, AÇEV’in Etik Rehber’inde de yer verilen en yüksek etik ve profesyonel davranış standartlarını desteklemek ve teşvik etmek
Başvuru Süreci

Başvurularınızı Mali ve İdari İşler – Finansal Raporlama Uzmanı Başvuru ” başlığıyla, 29.09.2023 tarihine kadar güncel özgeçmişiniz ve niyet mektubunuzla birlikte ik@acev.org adresine gönderebilirsiniz.

Önemli Not: Sadece mülakata davet edilecek adaylara geri dönüş yapılacaktır. 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin AÇEV ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.