12’nci Kalkınma Planı Hazırlıkları Kapsamında Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu Oluşturuldu

2024-2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı'nın hazırlıkları için Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. On İkinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya getirilmesi planlanıyor.

On İkinci Kalkınma Planı’nın hazırlık süreci için özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarının olacağı çalışma grupları kuruldu. İlgili genelgede eğitim, aile, yoksulluk, konut, su, iklim değişikliği gibi farklı başlıklarda 54 Özel İhtisas Komisyonu ve 26 Çalışma Grubu oluşturuldu. Kurulan çalışma gruplarından biri de “Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları” başlığını taşıyor.

Süreçte ihtiyaç duyulması halinde Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yeni özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları kurulabilecek.

Komisyon ve çalışma gruplarının çalışma usulleri ile katılımcı sayısı ve niteliği ise Strateji ve Bütçe Başkanlığınca belirlenecek, görev alacak temsilciler resmi yazıyla davet edilecek.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan On İkinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında oluşturulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına ise kamu kurum ve kuruluşlarınca destek sağlanacak.

Genelgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı planlama süreciyle ilgili Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları El Kitabına ise buradan erişebilirsiniz.

El kitabına göre her bir Özel Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu için Başkanlık tarafından, Başkanlık dışındaki kamu, özel sektör ya da sivil toplum kuruluşlarından ya da akademik çevreden bir raportör görevlendirilecek.

On İkinci Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları Strateji ve Bütçe Başkanlığı Koordinatörleri Listesine Özel İhtisas Komisyonları ve Çalışma Grupları El Kitabı‘ndan ulaşılabilir.

Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu İlk Kez 2017 Yılında Kuruldu

Kalkınma Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu ilk kez 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı hazırlık sürecinde 2017’de kurulmuştu. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde On Birinci Kalkınma Planı için Sivil Toplum Kuruluşları Özel İhtisas Komisyonu Raportörü tarafından hazırlanan rapora buradan ulaşabilirsiniz.

STÖ’lerin Hazırlık Sürecine Katkı Vermesi Kritik Önemde

On İkinci Kalkınma Planı’nın hazırlık sürecinde ilgili komisyonlara ve çalışma gruplarına sivil toplum örgütlerinin katılımı ve katkısı büyük önem taşıyor.

STÖ’ler süreci yakından takip ederek, çalışma alanlarıyla ilgili özel ihtisas komisyonu ve çalışma gruplarına dahil olabilmek için Strateji ve Bütçe Başkanlığı nezdinde girişimde bulunabilirler.