CİSST Mali ve İdari İşler Sorumlusu Arıyor

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), tam zamanlı Mali ve İdari İşler Sorumlusu arıyor.

Sözleşme Türü: Tam zamanlı 

Çalışma Yeri: İstanbul/Kadıköy (Hibrit Çalışma Sistemi)

Çalışma Saatleri: 10:30 – 18:00

Görev ve Sorumluluklar:

Mali İşler

 • Günlük muhasebe kayıtlarının hazırlanması, belgelerin hem elektronik ortamda hem de fiziki olarak dosyalanması, belgelerin aylık kayıt için Mali Müşavir’e sunulması ve gözetiminde kayıt yapılmasının sağlanması
 • Ödeme işlemlerinin takibi ve ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması
 • Hizmet alımları için sözleşmelerin uygunluk kontrolü, gider pusulalarının düzenlenmesi
 • Projelere ilişkin faturaların harcama bütçelerine eklenmesi ve prosedüre uygun şekilde dosyalanması
 • Muhtasar beyanname için gerekli olan tüm belgelerin her ay mali müşavire gönderilmesi
 • Aylık banka işlemleri ve muhasebe kayıtlarının mutabakatının yapılması için Mali Müşavir’ e gerekli belgelerin gönderilmesi ve takibi
 • Fon kuruluşlarına sunulan finansal raporların hazırlanmasında Finans Koordinatörü ve proje yöneticilerine destek verilmesi
 • Personelin ve projede görevlendirilecek uzmanların ödemelerinin gerçekleşmesi için gerekli belgelerin düzenlenmesi ve ödemelerin takibi
 • Aylık ve yıllık bütçe tahmininin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, gerçekleşmelerin takip ve raporlaması
 • Nakit akış tablosunun düzenlenmesi ve aylık olarak güncellenmesi için Finans Koordinatörü’ne destek verilmesi
 • Alındı belgelerinin düzenlenmesi ve kayıtlarının yapılması
 • Kasa işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kontrolü, kayıtlarının tutulması, muhasebe kayıtlarının yapılması.
 • Finansal konularla ilgili toplantılara katılım sağlanması

İdari İşler

 • Yurt dışı yardım alma bildirimi, üyelik işlemleri, aylık aidat ödemelerinin kontrolü, Genel Kurul ve dernek organlarındaki değişiklik bildirimi, Dernekler Beyannamesi gibi İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüyle ilgili işlerin takibi
 • Gelen giden evrak takibinin ve defter kaydının yapılması
 • Haftalık düzenli kargo ve posta işlemleri ve bunların takibinin sağlanması
 • Tüm idari satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve alımların derneğin genel politikasına uygun şekilde gerçekleştirilmesi
 • Personel işlerinin ve özlük dosyalarının takibi
 • Çalışan maaş ve SGK tahakkuklarının yasal süresinde ödenmesinin sağlanması
 • Hukuksal ve yasal işlemlerin organize edilmesi ve resmi kuruluşlar ile ilgili süreçlerin takip edilmesi ve yönetilmesi
 • Demirbaş defterinin tutulması ve demirbaşların zimmetlenmesi ve fiziki takibinin yapılması
 • Personel zaman çizelgelerinin aylık kontrolü ve dosyalanması
 • Yıllık iç ve dış denetimler için gerekli hazırlığın yapılması ve hazırlanan raporlar için Finans Koordinatörü’ne destek verilmesi
 • Yönetim kurulu kararlarının karar defterine yazılması ve gerekli imzaların takibi
 • Yemek kartları için aylık hesaplamaların yapılması ve siparişin verilmesi
 • Ofisin verimli çalışabilmesi için gerekli olan elektrik, su, ısınma ve iletişim arızaları ya da ihtiyaçlarıyla ilgilenilmesi
Aranan Nitelikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda deneyim sahibi olmak,
 • En az 2 yıllık muhasebe ve mali raporlama bilgisi (tercihen Logo muhasebe programı deneyimi),
 • Daha önce benzer pozisyonda tercihen bir sivil toplum alanında iş tecrübesine sahip olmak,
 • Microsoft Office programlarına hakimiyet,
 • Dikkatli çalışma ve detaylara özen gösterme becerisi,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık,
 • Güçlü iletişim yeteneği,
 • Barışçıl, açık ve şeffaf iletişim,
 • Bilgisayar ve diğer ofis ekipmanları hakkında teknik bilgi,
 • Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyimli,
 • Genel anlamda insan hakları ve hak savunuculuğu konularında farkındalık sahibi,
 • CİSST’in ilke ve değerlerini bağlı olmak,[1][2]
 • İngilizce iletişim ve konuşma becerisi (tercihen).

Son Başvuru Tarihi: 09 Ağustos Salı 2022, saat 18:00

Adaylar, özgeçmiş ve niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileriyle birlikte 9 Ağustos Salı günü 18.00’e kadar basvuru@cisst.org.tr adresine gönderebilirler. İstenen belgelerin eksik olduğu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Konu kısmına “Mali ve İdari İşler Sorumlusu” yazılması rica olunur.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Ne Yapar?

CİSST tüm mahpusların temel hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınması, insanlık onuruna uygun şekilde muamele görmeleri, ihtiyaç duyduklarında ilgili başvuru mekanizmalarına erişebilmeleri için hapishane koşullarını izler ve bu konuda iyileşme sağlanması adına savunuculuk çalışmaları yapar. 2009’dan bu yana, özel ihtiyacı olan mahpuslara yönelik çalışmalar da yürütüyor. Bu bağlamda kadın, çocuk, LGBTİ+, yabancı uyruklu, ağırlaştırılmış müebbet, engelli, yaşlı, işçi ve sağlık sorunları olan mahpusların haklarına odaklanmıştır. Hapishane izleme ziyaretleri, mektuplaşma, CİSST danışma hattı, avukat ziyaretleri, ailelerle görüşmeler, resmî kurumlara yapılan ihlalin soruşturulması ve sona erdirilmesine yönelik insan hakları başvuruları, bilgi edinme başvuruları, soru önergeleri, medya incelemesi gibi araçlar kullanarak veri toplar, iddiaların soruşturulması için başvurular yapar, ihlallerin ortadan kaldırılması ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik savunuculuk ve lobi faaliyetleri yürütür. Sahadan topladığı bulguları raporlar, Türkiye’deki ve uluslararası camiadaki ilgili kurumların dikkatine sunar.