ELELE DESTEK Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı 2.Çağrısı Açıldı!

'Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog (elele) Projesi' kapsamında yer alan ELELE DESTEK Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı'nın 2. çağrısı açıldı.
Nedir?

ELELE DESTEK, AB tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV) ortaklığında yürütülen “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog (elele) Projesi” kapsamında yer alan bir alt-hibe programıdır. 

Öncelikli amacı Kurumsal Kapasite Geliştirme olan bu programla, kültür ve sanat alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerin çalışmalarını gerçekleştirebilmelerine ve gelişimlerine/güçlenmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

İkinci çağrı ile Türkiye çapında yer alan 36 – 60 STÖ 15.000 ile 25.000 Avro arasında desteklenecektir.

Neleri Kapsar?

Kültür alanında aktif olarak çalışan STÖ’lerinin yukarıdaki amaçlar ve çıktılara ulaşmak için sunacakları proje tekliflerinde aşağıda listelenen alanlarda kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir:

  • Yönetişim Kapasitesi
  • İnsan Kaynakları Yönetim Kapasitesi
  • Organizasyon ve Etkinlik Kapasitesi
  • Dijital Dönüşüm ve İletişim Kapasitesi
  • Hareketlilik ve Ağ Kapasitesi
Kimler Faydalanabilir?

ELELE DESTEK Programına aşağıda listelenen, kar amacı gütmeyen, tüzel kişiliğe sahip Sivil Toplum Örgütleri başvuru yapabilir:

  • Dernek
  • Vakıf
  • Kâr amacı gütmeyen kooperatif

Son başvuru tarihi: 15 Eylül

İkinci hibe çağrısında dair diğer tüm detaylara ve ilgili dokümanlara ulaşmak için tıklayınız.

Hibe yönetim sistemine kaydolmak ve proje başvurusu yapmak için tıklayınız.