DEMOS Kaynak Geliştirme Uzmanı Çalışma Arkadaşı Arıyor!

DEMOS Araştırma Derneği, kurumsal kaynak geliştirme stratejisinin oluşturulması ve yönetilmesine destek verecek çalışma arkadaşı arıyor.
Sözleşme Türü: Yarı zamanlı (%50), 9 ay

Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01 Ağustos 2022-30 Nisan 2023

Çalışma Yeri: Ankara

Çalışma Saatleri: 10:00 – 18:00 (Haftada 2.5 gün)

Görev ve Sorumluluklar:
 • Yürütme Kurulu ve ofis ekibi ile birlikte DEMOS stratejik planı, ilke ve hedeflerine uygun hibeleri araştırmak, bu hibelere uygun proje geliştirmek, proje teklifi yazmak ve proje başvuru süreçlerini tamamlamak.
 • Onaylanan çalışma planlarına göre proje(ler)in başlangıcında proje koordinatörü ile birlikte iş planını yapmak, raporlamalar sırasında proje ekibine destek olmak.
 • DEMOS için yeni kaynak yaratma yöntemleri araştırmak.
 • İşbirliği yapılan ya da iletişimdeki uluslararası STÖ ve kurumlar ile iletişimi sürdürmek ve geliştirmek; bu kurumlar için bilgi notu ve rapor hazırlamak.
 • Donör kuruluşlar, elçilik ve konsolosluklarla yazışmaları yapmak; iletişimi sürdürmek ve geliştirmek.
 • Kurumun faaliyet alanı ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik yerel ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek, iletişimde olunan kurumlarla bu iletişimi devam ettirmek, kurumları DEMOS’un faaliyetleri konusunda bilgilendirmek.
 • Kurumsal kaynak geliştirme stratejisinin oluşturulması ve yönetilmesine destek vermek.
 • Yurtiçi ve yurtdışında, kurum için kaynak geliştirme fırsatı doğurabilecek toplantıları takip etmek ve kurumun diğer çalışanlarını bilgilendirmek.
 • Yürütme Kurulu ve ofis ekibi ile düzenli toplantılara katılmak.
Aranan Nitelikler:
 • Türkiye’de insan hakları, toplumsal cinsiyet, barış alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin içerisinde bulunduğu durum ve karşılaştığı güçlüklere dair bilgi ve deneyim sahibi olmak.
 • Bütçe dahil olmak üzere proje yazımı, yönetimi ve anlatı ve finansal raporlaması alanında (tercihen AB projeleri) en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.
 • Türkiye’de Yardım Toplama Kanunu ve muhasebe sistemi dahil olmak üzere kaynak geliştirmeye ilişkin idari, mali ve yasal çerçeveye hakim olmak.
 • Yazılı ve sözlü olarak çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
 • MS Office Programlarına ileri derecede hakim olmak.
 • Takım çalışmasına yatkınlık ve dernek içindeki kolektif işleyişe hızlı adapte olmak.
 • İletişim ve organizasyon becerisi kuvvetli olmak.
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket etmek.
 • İnsan hakları ve dernek ilke, hedefleri ve politika belgeleriyle uyumlu çalışmak.

Adaylar, tercihen İngilizce özgeçmiş ve bir sayfayı geçmeyecek İngilizce niyet mektuplarını, önceki iş deneyimlerinde birlikte çalışmış oldukları iki koordinatörün/süpervizörün/yöneticinin referans bilgileri ve önceki çalışmaları sırasında kaleme aldıkları, tercihen düzeltilmemiş bir İngilizce yazı örneği (makale, proje başvurusu vb) ile birlikte 7 Temmuz 2022 saat 17.00’ye kadar kadar info@demos.org.tr adresine gönderebilirler. Konu kısmına “Kaynak Geliştirme Uzmanı” yazılması rica olunur.