Kanada Yerel Girişimler Fonu İçin Başvurular Açıldı

Kanada Büyükelçiliği; Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan'daki projeler için Kanada Yerel Girişimler Fonu (Canada Fund for Local Initiatives - CFLI) 2022-2023 Teklif Çağrısını açtı. Başvuru için son gün, 30 Mayıs!

Ortalama CFLI ödeneği 20.000 – 40.000 Kanada doları arasında olan fon proje faaliyetleri, 28 Şubat 2023’e kadar tamamlanmalıdır. İki mali yılı kapsayan (Şubat 2024’e kadar) projeler, faaliyetlerin karmaşıklığına ve program hedeflerine bağlı olarak istisna olarak değerlendirilebilir.

Tüm projeler, aşağıdaki CFLI öncelikli temalardan en az biriyle uyumlu olmalıdır. Bu fonlama yılında ilk üç öncelikli temayla ilgili olan projeler tercih edilecektir:

  • Cinsiyet eşitliği, kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi.
  • Kadınların ekonomik hakları, insana yakışır işler ve girişimcilik, en yoksul ve savunmasıza yatırım yapma ve ekonomik kazanımları koruma dâhil olmak üzere herkes için olan büyüme.
  • Çatışmanın önlenmesi ve barışı yaymaya odaklanan barış ve güvenlik.
  • Çeşitlilik, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü de dâhil olmak üzere kapsayıcı yönetim.
  • Sağlık, eğitim ve beslenmeyi kapsayan insan onuru.
  • İklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğini hafifletmenin yanı sıra su denetimine odaklanan çevre ve iklim eylemleri.

Başvuru için son gün: 30 Mayıs 2022

Başvuru formuna, nasıl başvurulacağına ve daha fazla bilgiye internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Başvuru süreciyle ilgili tüm sorularınızı ankracfli@international.gc.ca adresinden gönderebilirsiniz.