Katkı Sunma Çağrısı:
BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörünün Türkiye Ziyareti

06 Mayıs 2022
Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem, 18-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine hazırlık olarak, sivil toplum kuruluşları, kadın hakları aktivistleri, akademisyenler ve ilgili tüm kişi ve kuruluşları kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili konular ile kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek ve şiddetle mücadele etmek için uygulanmakta olan politikalar hakkında katkı sunmaya davet ediyor. 

Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin daveti üzerine 18-27 Temmuz 2022 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Özel Raportör gerçekleştirdiği ülke ziyaretlerinin ardından, BM İnsan Hakları Konseyi’ne ilgili devlete yönelik bulgularını, sonuçlarını ve tavsiyelerini içeren bir rapor sunacak.

Özel Raportör, Türkiye ziyaretine hazırlık olarak, sivil toplum kuruluşları, kadın hakları aktivistleri, akademisyenler ve ilgili tüm kişi ve kuruluşları kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili konular ile kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek ve şiddetle mücadele etmek için uygulanmakta olan politikalar hakkında katkı sunmaya davet ediyor. Ülke ziyareti hazırlığı ve katkı sunma konusunda Özel Raportör tarafından yayınlanan davet metni Altıparmak Hukuk Bürosu tarafından Türkçe’ye çevrildi.

Arka Plan Bilgisi ve Hedefler

Özel Raportör, 27 Temmuz 2022 tarihindeki ziyaretinin sonunda, ön bulguları hakkında ilgili hükümet yetkililerine bilgi verecek, sonrasında ise yerleşik uygulamaya uygun olarak ön bulguları daha geniş kamuoyu ile paylaşmak amacıyla bir basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının yeri ve saati hakkında ek bilgi ziyaret öncesinde paylaşılacak.

Anahtar Sorular ve Aranan Katkı/Yorum Türleri

Özel Raportör, ziyarete hazırlık olarak, sivil toplum kuruluşları, kadın hakları aktivistleri, akademisyenler ve ilgili tüm kişi ve kuruluşları aşağıdaki konularda katkı sağlamaya davet ediyor:

 1. Farklı tezahürleri dâhil olmak üzere, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili konular;
 2. Özellikle toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda kırılgan olan kadın ve kız çocukları gruplarına yönelik bilgiler;
 3. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti önlemek ve şiddetle mücadele etmek için uygulanmakta olan politikalar.

Özel Raportör, özellikle aşağıda ayrıntıya girilmeksizin bahsedilen konular hakkında bilgi almakla ilgilenmektedir:

 • Ev içi şiddet dâhil olmak üzere, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ilgili yasal, kurumsal ve politik çerçeveler;
 • Kadın haklarına ve kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına ilişkin uluslararası ve bölgesel insan hakları çerçevelerine bağlılık;
 • Özellikle koruma önlemleri, verilerin toplanması ve önleme stratejileri açısından kadın cinayetlerini önlemeye yönelik çabalar;
 • Farklı cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği ve ifadesine sahip kadınlara yönelik şiddet;
 • Kadınlara, özellikle kadın insan hakları savunucularına, kadın gazetecilere ve kadın politikacılara karşı çevrim içi şiddet;
 • Türkiye uyruklu olabilecek kadınlara ve kız çocuklarına, vatansız kişilere, mültecilere, sığınmacılara ve Türkiye’deki göçmenlere yönelik şiddet;
 • Mağdurların temel hizmetlere erişimini engellemek dâhil, Türk ve yabancı uyruklu kadınların ve kız çocuklarının cinsel sömürüsü ve ticareti;
 • İklim değişikliği ve çevresel tahribat ile kadınların ve kız çocuklarının maruz kaldığı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet arasındaki ilişki;
 • Cinsel şiddet ve çocukların velayetine ilişkin davalar dâhil, yargı süreçlerindeki toplumsal cinsiyet rolleri ve önyargıları;
 • Kadınların cinsel ve üreme sağlıkları ile hakları;
 • Sığınma evleri, tek durak hizmet noktaları da dahil olmak üzere kadınlara yönelik temel hizmetlerin koordinasyonu ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağduru olan kadınlara ve kız çocuklarına sağlanan koruma kararları ile diğer entegre hizmetler;
 • Kapasite geliştirme girişimleri dâhil, farklı kuruluşların kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet durumlarını önleme, tespit etme, gözlemleme ve bunlara müdahale etme kapasiteleri;
Katkıların Nasıl ve Nereye Gönderileceği

Katkılar e-posta yolu ile en geç 24 Haziran 2022 tarihine kadar OHCHR-vaw@un.org adresine gönderilmelidir. Katkılar İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde 2,500 kelime sınırı ile kabul edilmekle birlikte raporlar, akademik çalışmalar ve diğer materyaller katkıya ek olarak sunulabilmektedir.

Alınan Katkıların İşlenmesi

Tüm katkılar, Özel Raportör ve ekibi tarafından ve yalnızca ülke ziyaretine hazırlanma amacıyla gizli olarak işlem görecektir.

İngilizce metine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Katkı metninin hazırlanmasında uzman desteği almak için Etkiniz Programı’na başvurabilirsiniz. Bilgi için: www.etkiniz.eu