‘Açık Bir Tutumla Toplumla Güven İlişkisi Kuran Siyaset Başarılı Olur’

Siyasetçi akademisyen Nesrin Nas, siyaseti farklı düşünenlerin bir araya gelip uzlaşmayı aradığı alan olarak tarif ettiğini belirterek, ‘hesap verebilir bir tutumla, toplumla, sivil toplumla, güven ilişkisi’ kurmayı başaran siyaset kurumunun başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Geçmişten bugüne siyaset alanını konuştuğumuz Nesrin Nas, geçmiş yıllardaki Milli Güvenlik Kurulu’ndan kaynaklı vesayetin bugün aşıldığını ancak günümüzde başka türlü bir vesayet hali olduğunu belirterek, “Milli Güvenlik Kurulu yok ama mevcut iktidarın güvenlik stratejisini belirleyen, çizen ve bunun da ne olduğunu güne göre, ana göre, iktidarın oylarına göre yöneten ve yönlendiren başka bir vesayet var.” Dedi.

Siyasetin uzlaşma alanı olduğunu kaydeden Nas, “Siyaset dediğiniz şey, toplumun içinde yaşadığı bütün sorunların, bunun ila içinde yaşadığı maddi olması gerekmiyor, yani onu, insanı oluşturan, insanı var eden inanç dünyasına ait, kültürüne ait, diline ait, geçmişine ait her bir şeyin en açık şekliyle tartışılabileceği ve bir şekilde buralarda birtakım tıkanmalar varsa ve insanlar kendilerini yani kamu kendini ifade etmekte zorlanıyor ve ileriye doğru kendini atmakta zorlanıyorsa bunun önündeki engellerin nasıl kaldırılacağı konusunda farklı düşünenlerle de bir araya gelip bir uzlaşmanın arandığı bir yer olarak tarif ediyorum siyaseti.” dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin yapısı gereği müzakere alanı sunduğunu altılı masanın bu yönüyle önemli bir ittifak kurduğunu belirten Nas, ancak bunun yeterli olmadığını toplumla daha açık bir şekilde ilişki kurulması gerektiğini kaydetti. Nas, “Genel olarak toplumun A’dan Z’ye birbirini besleyen, birbirini besleyerek büyüten, sorunlarını çözmek isteyen siyaset kurumunun; açık, hesap verebilir bir tutumla, toplumla, sivil toplumla, güven ilişkisi kurmayı başardığı takdirde bu sorunların önemli ölçüde aşılacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Siyasi partilerin tutumuyla kendi seçmenlerini şekillendirme imkanını önemli bulduğunu da belirten Nas, “Toplumun sorunlarını hangi vadede çözecekleri  konusunda yeterince topluma bilgi verir, açık, yeterince şeffaf olur, o güven ilişkisini toplumla kurabilirlerse önemli ölçüde hem kendileri hem toplum kazanır” dedi.