Gençlik Örgütleri Forumu Sosyal Medya ve Online Araçlar Eğitimi Düzenliyor

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) ve Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi'nin (STÇM) ortak olarak yürüttüğü Go For Youth Projesinin Türkiye’deki gençlik örgütlerine özel Tematik Güçlendirme Eğitimleri serisi başlıyor. 
Proje kapsamında toplam 4 eğitim düzenlenecek ve (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Gençlik Politikası Geliştirme, Online Araçlar Kullanımı, Lobi ve Savunuculuk) her eğitim için tarihler yaklaştığında başvuru formu paylaşılacak.
Bu eğitimlerden üçüncüsü olan Sosyal Medya ve Online Araçlar Eğitimi Mustafa Onur Kaygısız tarafından 8-9-10 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi olarak yürütülecek.
(8 Nisan Cuma günü saat 18:00-21:00,
9 Nisan Cumartesi günü saat 14:00-17:00,
10 Nisan Pazar günü saat 14:00-17:00)
Katılmak için son başvuru tarihi: 6 Nisan 2022 saat 23:59.
Eğitimlere Başvuru Koşulu: 
– Hak temelli çalışan gençlik örgütünde görevli olmak
– 18-30 yaş aralığında olmak
Başvuru:
Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.
GoFor Gençlik Örgütü Tanımı: Gençlik derneği, vakfı, kar amacı gütmeyen kooperatif ve sosyal girişim gibi tüzel kişilik sahibi yapılardan veya inisiyatif, topluluk, platform gibi tüzel olmayan yapılar.
 Notlar:
* GoFor üye örgütlerinden gelen başvurular ve bir önceki eğitime katılan kişiler öncelikli olarak davet edilecektir.
* Her güçlendirme eğitiminin katılımcı kotası 24 kişidir.
* Katılımcılar bütün eğitimlere katılabilir, katılımcılar için herhangi bir eğitim sayısı kotası bulunmamaktadır ancak her eğitim için ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.
* Bir gençlik örgütünden en fazla iki başvuru kabul edilmektedir ancak, olduğunca fazla gençlik örgütünün güçlendirilmesi hedeflendiğinden ilginin fazla olması haline her örgütten bir kişinin seçilmesi gerekecektir. Böyle bir durum gerçekleştiğinde proje ekibi tarafından birden fazla kişinin başvuru yaptığı gençlik örgütlerine ulaşılacak ve bir kişinin belirlenmesi rica edilecektir.
*Başvurular değerlendirilirken başvuru sahiplerinin sivil toplum alanındaki bilgi ve becerisiyle motivasyonu göz önünde bulundurulacak, toplumsal cinsiyet dağılımı da gözetilecektir.
*Katılımı onaylanan katılımcılara toplantı linki 7 Nisan günü mail üzerinden gönderilecektir.