SPoD İletişim Ekibi İçin Gönüllü Çalışma Arkadaşı Arıyor

Türkiye’deki LGBTİ+’ların cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerine dair kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri bir yaşam için gerekli sosyal politikaların üretilmesine katkı sunmayı amaçlayan ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdüren SPoD, iletişim ekibinde görev alacak gönüllü ekip arkadaşı arıyor.
İletişim Ekibi nedir?

İletişim Koordinatörünün koordinasyonuyla gönüllülerden oluşan ekip, temel olarak derneğin iletişim süreçlerine katkı sağlar. Bu iletişim süreçleri, basın ve sosyal medya için içerik ve görsel oluşturulması, kampanya ve reklam çalışmaları, faaliyet ve basın bültenleri hazırlanması, basılı ve görsel malzemelerinin tasarım, uyarlama ve uygulaması, kurumsal kimlik çalışmalarının takip edilmesi, web sitesinin güncel tutulması, dernek içi iletişimi güçlendirecek faaliyetlerin oluşturulması ve dernek tanınırlığını artıracak çalışmalar yapılmasını kapsamaktadır.

Gönüllülük süreci nasıl işleyecek?

Son başvuru tarihi: 27 Mart 2022 saat 23.59
Ön görüşme tarihleri: 11-15 Nisan 2022, Zoom ile görüşme

Başvuranlara 1 Nisan 2022 gününe kadar olumlu veya olumsuz geri dönüşler yapılacaktır. Ön görüşme tarihleri başvuranın ve İletişim Koordinatörü’nün uygunluk tarihine göre yukarıda belirlenen tarihler arasından seçilecektir.

*Oryantasyon tarihi mülakatlar sonrasında başvurusu kabul edilen gönüllülerin uygunluğuna göre belirlenecektir.

Başvuru formu için tıklayın!

İletişim Ekibi gönüllüsü kimdir?

Görev ve sorumluluklar:
 • İletişim Koordinatörü ile uyum içinde çalışmak
 • Başvuruda belirttiği ilgi alanları ve becerileri doğrultusunda görev dağılımı yapıldıktan sonra edineceği görevleri ve sorumlulukları yerine getirmek
 • 15 günde 1 yapılacak olan ekip toplantılarına ve gerektiğinde ekibin veya derneğin düzenlediği diğer etkinliklere katılım sağlamak
 • SPoD İletişim Stratejisi’ne uygun hareket etmek
 • İletişim Ekibi Gönüllü Politika Belgesi’ne uygun davranmak

*Ekip içi temel görev ve sorumluluklar gönüllünün ilgi ve becerilerine göre belirleneceği için oryantasyon sonrasında İletişim Koordinatörü tarafından detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Nitelik ve beklentiler:
 • LGBTİ+’ları etkileyen konularda duyarlı ve bilgili olmak
 • İletişime geçeceği kişilerin çok kültürlü yapısı karşısında önyargısız davranmak
 • Kendi başına ve bir takımın üyesi olarak çalışabilmek
 • İyi bir dinleyici olmak, gerekli iletişim becerilerine sahip olmak ve empatik ilişki kurabilmek
 • En az bir yıl süreyle İletişim Ekibi’nde görev almak
 • Güçlü bir iş etiği anlayışına sahip olmak ve geri bildirime açık olmak
 • Ekibin diğer gönüllülerini desteklemek ve yeni gönüllülerle bilgi ve deneyim paylaşmaya hazır olmak
 • Kendisini LGBTİ+ hareketin öznesi olarak tanımlamak
 • Derneğin ilkelerine ve politika belgelerine uyum sağlamak
 • Çevrimiçi yapılacak olan oryantasyona katılım sağlamak
 • Toplantılar ve etkinlikler dışında ayda en az 5 saat sorumluluk almak
 • Gizlilik kuralının önemini anlamak, içselleştirmek ve bu kuraldan şaşmamak
 • Tercihen metin yazarlığı, grafik tasarım, video prodüksiyon, performans pazarlama, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi ve raporlaması konularından en az birinde yetkin olmak
 • Tercihen İngilizce, Kürtçe ve Arapça gibi ikinci bir dile hakim olmak
SPoD’un sorumlulukları:
 • İletişim Ekibi gönüllülerinin ihtiyaçları olan tematik konularda kapasite geliştirme eğitimleri vermek
 • Derneğin işleyiş ve prosedürlerini anlatmak
 • Gönüllülerinin iyilik hallerini korumaya yönelik özbakım atölyeleri düzenlemek
Sizin kazanacaklarınız:
 • İletişim becerisini geliştirmek
 • Eğitim ve kapasite geliştirme, kişisel ve profesyonel gelişim
 • Sosyal konularda bilgilenmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek
 • LGBTİ+ hareketi için bir farklılık yaratmak
 • Çeşitliliğe değer verilen bir dernekte gönüllü olmak
 • Örgütlenme pratiklerini deneyimlemek
 • LGBTİ+’lar için güvenli alanlarda olmak ve bu alanların oluşmasına katkı sunmak
Düşünmeniz gerekenler:
 • Zamanlama önemlidir. Hayatınızın yoğun bir döneminden geçiyorsanız, İletişim Ekibi gönüllüsü olmak sizin için şu an zorlayıcı olabilir.

Başvuru formu için tıklayın!

*Soru ve sorunlarınız için iletisim@spod.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.