İstasyonTEDÜ Ekip Arkadaşlarını Arıyor

İstasyonTEDÜ (TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi), Proje Yönetim Uzmanı ve İçerik Geliştirme Uzmanı arıyor. Son başvuru tarihi 18 Şubat 2022.

Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere çalışan ve sosyal fayda odaklı aktörleri bir araya getiren çok işlevli bir ortak üretim alanı olan İstasyonTEDÜ, projeler ve araştırmalar aracılığıyla sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanlarında farkındalık arttırma faaliyetlerine, veriye dayalı modeller üretilmesine, ağ oluşumlarına ve iyi uygulama örnekleri çıkarılmasına katkı sağlıyor.

İstasyonTEDÜ yürüttüğü çalışmalarda görev almak üzere tam zamanlı “Proje Yönetim Uzmanı” ve “İçerik Geliştirme Uzmanı” arıyor.  Uzmanların, pandemi şartlarının elverdiği ölçüde Ankara’da TED Üniversitesi’nde fiziksel ortamda çalışması gerekiyor.

Aranan Yetkinlikler
 • Sosyal fayda bakış açısına sahip olmak
 • Üniversite mezunu olmak
 • Planlama ve organizasyon kabiliyetine sahip olmak
 • Yazılı ve sözlü olarak etkin Türkçe kullanmak
 • Ulusal/Uluslararası proje süreçlerini takip edebilecek düzeyde İngilizce anlayabilmek/konuşabilmek/ yazabilmek
 • Farklı gruplarla etkili iletişim kurabilmek ve farklılıklara saygılı olmak
 • Veri ve doküman kayıtlarını detaylara özen göstererek, zamanında ve sistematik olarak tutabilmek
 • İş takibi güçlü, hızlı, enerjik, çözüm odaklı olmak
 • Esnek çalışma pratiklerine uyum sağlayabilmek
 • Proje yürütme süreçlerinde kullanılacak dijital araçlara hakim veya öğrenmeye açık olmak
 • Yeniliğe açık olmak
 • Olaylara farklı açılardan bütünsel şekilde bakabilmek
 • Ekip çalışmasına ve iş birliğine yatkın olmak
 • Hareketli bir ekiple uzun soluklu çalışmaya, sürekli öğrenmeye ve bilgi paylaşmaya açık olmak
 • Problemlerin çözümünde sorumluluk alabilmek
Başvuru
 • Pozisyonun özel gereksinimleri ile detaylar ise Başvuru Formu’nda sıralanıyor.
 • Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz. 
 • Son başvuru tarihi 18 Şubat 2022.