AĞ-DA Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı Başvuruları Açıldı

AĞ-DA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı, Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı'nın ikinci dönem başvuruları açıldı. Son başvuru tarihi 6 Mart 2022.

Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Destek Programı, genç araştırmacıların sivil toplum örgütlerinin alanda biriktirdiği deneyim ve bilgiyle bağının güçlendirilmesine katkı sunmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan araştırmacılar ile sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde gerçekleştirilecek araştırma ve savunuculuk faaliyetlerine mali destek sunulacak.

Araştırma ve savunuculuk destekleri 2021 – 2023 yılları arasında üç dönemde kullandırılacaktır. Toplamda 15 destek verilecektir. Her dönemde 5 destek kullandırılması hedeflenmektedir. Eren Deniz Tol Araştırma ve Savunuculuk Desteği’nden yalnızca bir kez faydalanılabilir.

Destek programı genç araştırmacıların sivil toplum örgütleriyle birlikte gerçekleştirecekleri araştırma ve savunuculuk faaliyetlerini kapsıyor. Bu destek programı kapsamında, Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, LGBTİQ+ hakları ve bunlarla kesişen hak alanları (kadınlara ve LGBTİQ+’lara yönelik ayrımcılık, azınlık mensubu kadınların hakları, mülteci kadın ve LGBTİQ+’ların hakları vb.) üzerinde yapılacak araştırma veya savunuculuk faaliyetleri desteklenecek.

Başvuru

Program ile ilgili detaylara ve başvuru formunda buradan ulaşabilirsiniz.