Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog Projesi Başladı!

elele Projesi ile ilgili merak edilenleri konuştuğumuz Proje Direktörü Gizem Beştaş, Türkiye sınırları içerisinde hak temelli kültürü ve hak temelli yaratıcı sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve örgütsel kapasitelerini geliştirmeyi amaçladıklarını söylüyor.

“Çok Renkli Çok Farklı” mottosuyla yola çıkan elele projesi, Avrupa Birliği’nin Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı (2018-2019) “Kültür için Temel Haklar” kapsamında desteklenip üç yıl boyunca devam edecek. Proje; Gençlik Servisleri Merkezi Derneği liderliğinde, Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) konsorsiyumu ile yürütülüyor.

2021 Mart ayında “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim İçin Diyalog (elele)” Projesi’ni hayata geçirdiniz. Bize projenizden kısaca bahseder misiniz?

Elele projesiProjemiz, Türkiye’nin alanda çalışmaları ile bilinen üç köklü örgütü tarafından yürütülüyor. Projemizin iki farklı çalışma alanı var. 

İlki; bu örgütlerin yıllardır temas ettiği Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Mardin’de gençlik, kadın, kültür ve sanat alanlarında var olan ağlarla birlikte iyi yaşamı güçlendirmek. Projemizle güçlendirdiğimiz bu ağlar sayesinde kültür ve sanatın birleştirici ve iyileştirici yönünden faydalanarak 15-29 yaş aralığındaki genç kadınlar ve genç erkekler arasında kültürler ve inançlar arası diyaloğu artırmayı hedefliyoruz. 

İkincisi ise ELELE DESTEK Diyalog İçin Kültür ve Sanat: Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı. 

ELELE DESTEK Sivil Toplum Örgütleri Kapasite Geliştirme Hibe Programı nedir? Neyi amaçlıyor?

Bireylerin haklarını kullanmalarını sağlayan, örgütlü toplum yapısının temelini oluşturan sivil toplum örgütleri, demokrasinin ve toplumsal değişimin yapı taşlarını oluşturuyor. Bu yüzden ELELE DESTEK, #değişimerenkkat sloganıyla hareket eden bir alt – hibe programı. İki ayrı çağrıda her STÖ’ye 15.000 – 25.000 Avro aralığında olmak üzere toplam 1.000.000 Avro hibe dağıtarak Türkiye sınırları içerisinde hak temelli kültürü ve hak temelli yaratıcı sanatsal ifadeleri destekleyen nispeten küçük Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürmelerini ve örgütsel kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Peki, hangi alanlarda kapasite geliştirmekten bahsediyoruz?

Bu alt – hibe programında dağıtılan hibeler kapsamında uygun görülen maliyetler, sadece ve sadece az önce de ifade ettiğim gibi kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren STÖ’lerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik. Sıklıkla karıştırılıyor ama vurgulamak isterim ki kültür ve sanat alanında organize edilecek etkinlikler, bu program kapsamında desteklenmiyor. 

Üç yılın sonunda ELELE DESTEK alt – hibe programından beklediğimiz çıktı, genç kadınlar ve genç erkekler için kültürler ve inançlar arası sanat etkinlikleri düzenleyen STÖ’lerin yönetişim, insan kaynakları yönetimi, organizasyon ve etkinlik, dijital dönüşüm ve iletişim, hareketlilik ve ağ alanlarında güçlenmiş örgütsel kapasiteye ulaşmasıdır. Özetle kültür ve sanat alanında aktif faaliyet gösteren dernek, vakıf ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerin yarattığı etkinin tabana yayılması için eleleyiz…

elele Projesi’nin konsorsiyum ortaklarının her biri (Gençlik Servisleri Merkezi Derneği, Uçan Süpürge Vakfı ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) sivil toplum alanında uzun yıllara dayanan önemli deneyimlere sahip. Konsorsiyum ortaklarınızın gençlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sanat alanındaki birikimleri, bu projeye nasıl yansıyor?

Her bir konsorsiyum ortağımız birbirinden farklı alanlarda uzun yıllara dayanan tecrübelere sahip. Bu farklılıkların elele Projesi ile bir araya gelmesini büyük bir şans olarak görüyoruz. Bu yönüyle gençlik haklarını, kadın haklarını, her bireyin kültürel yaşama özgürce katılma, sanattan yararlanma hakkını ve toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyetini gözetmek, projemizin en önemli değerlerini oluşturuyor. Bu doğrultuda; projemizin faaliyet illerinde kurduğumuz kültür ve sanat hareketi olan elele Diyalog Platformu, kültür ve sanat alanından genç aktivist, STÖ, sanatçı, akademisyen gibi farklı deneyimlerden kişi ve kurumları bir araya getiriyor. Bu sayede yerelde iş birliğini artırırken kültür ve sanatın farkındalık ve dönüşüme katkı sağlayan yönünden faydalanarak kalıcı ve sürdürülebilir bir etki yaratmayı hedefliyor. elele Diyalog Platformu ile düzenleyeceğimiz #çokrenkliçokfarklı sanat performans etkinliklerimizi ve atölyelerimizi projemiz illerindeki gençler ile düzenliyoruz. 

Gençler! Etkinlik fikirleriniz için detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Son olarak web sitenizi ve sosyal medya kanallarınızı incelediğimiz zaman dikkatimizi çeken bir şey oldu. Neden ‘elele’ ismini küçük kullanıyorsunuz?

elele Projesi, ayrımcılık ve ötekileştirme ile hak temelli bir şekilde mücadele eden, keskin köşeleri yok sayan kapsayıcı bir proje. elele büyük harfle yazıldığında ortaya çıkan keskin köşeler, bizi hiçbir şekilde yansıtmamakta. Küçük harflerin yuvarlak hatları ise projeyi tam anlamıyla ifade ediyor. Bu nedenle ekipçe bu kararı almış bulunuyoruz. Ayrıca ayrımcılık, cinsiyetçilik ve kadın hakları üzerine çalışmaları ile tanınan, büyük harf kullanımını reddeden feminist aktivist, akademisyen bell hooks’un bu kararı almamızda yol göstermiş olduğunu belirtmek isterim. Kendisine buradan sevgiler.