Çocuklar İçin ‘Kendini Koruma Olarak Oyun’ Yayınlandı

Çocuk ve Barış Araştırmaları, 'Kendini Koruma Olarak Oyun' adlı bir yayın hazırladı. Bu alandaki birçok araştırmadan beslenerek hazırlanan ve ilk defa Türkçe’ye çevrilen yayın, oyunu yeniden tanımlıyor ve oyun hakkının, çocukların gelişim, korunma ve katılım hakları çerçevesinde yeniden düşünmek için yol haritası sunuyor.

Çocuk ve Barış Araştırmaları kapsamında  hazırlanan kitapçıkların ikincisi olan “Kendini Koruma Olarak Oyun” çalışmasının orijinali Wendy Russell ve Stuart Lester tarafından yazılan, “Çocukların Oyun Hakkı” başlıklı makalenin bir bölümü temel alınarak kaleme alındı. Kitapçık, özellikle oyunu yeniden tanımlamak ve oyun hakkının, çocukların gelişim, korunma ve katılım hakları çerçevesinde nereye ya da nerelere denk düştüğünü yeniden düşünmek için oldukça ayrıntılı bir yol haritası çiziyor.

Çocukların oyun aracılığıyla kendilerini koruma becerisi kazandıklarına, esneklik ve uyumlanma mekanizmaları geliştirdiklerine ve oyun deneyiminin beyin gelişimini etkileyerek iyilik halini desteklediğine dair farklı araştırma ve vakalardan örneklerin  yer aldığı bu bölümü, oyun hakkını yeniden düşünmeyi olanaklı kılıyor.

“Çocukların oynamak için zamana ve mekana ihtiyaç duydukları gerçeği çoğu zaman daha büyük politikalar, planlar ya da pratikler içerisinde geçiştiriliyor ya da görmezden geliniyor fakat, bunun büyük bir bedeli olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor. Çocuk hakları savunuculuğu yaparken, oyun savunuculuğunun da bunun önemli bir parçası olduğunu düşünüyoruz ve en küçük ölçekte bile olsa, oyuna yer açmanın çocukların kendileri ve çevreleri ile barışçıl bir ilişki kurmalarında etkili olduğuna inanıyoruz.”

Bu alandaki bir çok araştırmadan beslenerek hazırlanan ve ilk defa Türkçe’ye çevrilen bu çalışmanın, yeni çalışmalara ve tartışmalara alan açması umulan yayına buradan ulaşabilirsiniz.