Sahne 2.0 Dijital Kültür Pandemi İyileştirme Programı Başladı

Sahne 2.0 Dijital Kültür Pandemi İyileştirme Programı, kültür sanat emekçilerinin ve alanda kendini geliştirmek isteyen bireylerin başvurularını bekliyor.

“Sahne 2.0 Dijital Kültür Pandemi İyileştirme Programı”, INOGAR Kooperatifi ve Tiyatro Kooperatifi iş birliği, Google.org hibe desteğiyle pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan kültür&sanat ekosisteminde yer alan ve sosyoekonomik açıdan zorlanan sanat emekçilerinin teknoloji tabanlı hizmet üretmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek kapasite geliştirme programıdır.

Eğitimlerin başlıca amacı COVID-19 krizinden en çok etkilenen kültür-sanat ekosisteminin sürece uyum sağlayabilmesi için kültür-sanat sektöründeki bireyleri, çevrimiçi çalışabilmelerine yönelik dijital becerilerle donatmak ve COVID-19 krizi boyunca işlerini ve gelir istikrarını sürdürmelerini sağlamak.

Bu doğrultuda, planlanan eğitimler beş ana modülden oluşuyor:

1.Sahne Sanatlarında Dijital Kültüre Giriş

Toplamda bu modül üç temel dersten oluşmaktadır.  Modül içerisinde yer alan derslerin temel amacı dijital ortamda kültür-sanat içeriklerini geliştirecek faydalanıcıların dijital kültür-sanat alanında becerilerini geliştirmeden önce temel konuları öğrenmelerine odaklanıyor.

2. Sahne Sanatlarında Dijital İçerik Üretimi

Toplamda bu modül dört temel dersten oluşmaktadır.  Modül içerisinde yer alan derslerin temel amacı dijital ortamda kültür-sanat platformu içerik üretimine yönelik kurumsal kimlik oluşturma ve teknik dışı konularda becerilerin geliştirilmesidir.

3. Sahne Sanatlarında Dijitalleşme İçin Teknik Eğitimler

Toplamda bu modül dört temel dersten oluşmaktadır.  Modül içerisinde yer alan derslerin temel amacı dijital ortamda kültür-sanat platformu için içerik üretimine teknik konularda becerilerin geliştirilmesidir. Ayrıca modül içerisinde yer alan canlı yayın teknikleri başlıklı ders içeriği yararlanıcıların kültür-sanat platformunda yapacakları canlı yayınlar için temel bir ders niteliğinde olacak.

4. Sahne Sanatlarında Dijital Platform Yönetimi

Toplamda bu modül dört temel dersten oluşuyor.  Modül içerisinde yer alan derslerin temel amacı yararlanıcıların, dijital ortamda kültür-sanat içeriklerini yayınlayacakları platformun yönetimine ilişkin temel bilgilerin yanı sıra, fikr-i mülkiyet ve telif hakları, ileri düzey SEO odaklı planlama stratejilerini geliştirmeleri ile platform yönetiminde ücretsiz araçlar ile tanışmalarına odaklanılacak.

5. Sahne Sanatları Dijital Kültüründe Strateji Geliştirme

Toplamda bu modül beş temel dersten oluşuyor.  Modül içerisinde yer alan derslerin temel amacı yararlanıcıların, dijital ortamda kurdukları kültür-sanat platformun sürdürülebilir stratejilerini geliştirmeleridir. Modül içerisinde yer alacak dersler izleyici topluluğu oluşturma, platform tanıtımı ve sosyal medya yönetimi, gelir modeli geliştirme, sürdürülebilir stratejiler belirleme ve iş birliği/paydaşlık eksenlerini temel alıyor.

Katılımcılar ve Başvuru Süreci
  • Bu eğitimler, pandemiden etkilenen ve işlerini dijitalleştirmek isteyen tüm kültür sanat emekçilerinin ve alanda kendini geliştirmek isteyen bireylerin katılımına açık.
  • Programa başvurmak için tıklayınız.
  • NOT: Eğitimlere tam katılım zorunludur. Başvuru yapacak kişilerin bunu göz önünde bulundurarak başvuru yapması bekleniyor.