Erasmus+ Sivil Toplum İşbirliği ‘Eğitim ve Öğretim’ Çağrısı Açıldı

01 Aralık 2021
Erasmus+ Sivil Toplum İşbirliği 'Eğitim ve Öğretim' teklif çağrısı açıldı. Çağrının amacı, eğitim ve öğretim alanında aktif olan Avrupa sivil toplum kuruluşlarına ve AB çapındaki ağlara işletme hibeleri olarak da adlandırılan yapısal destek sağlamak.

Teklif çağrısının diğer amaçları:

 • Diğer katılım biçimlerinin yanı sıra dijital iletişim potansiyelinin geliştirilmesini de içeren  eğitim ve öğretim alanındaki paydaş katılımının artırılması.
 • Politika oluşturma çalışmaları, Programın eylemleri ile sonuçlarının yaygınlaştırılması  ile üyeler arasında ve ötesinde iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla paydaş katılımının artırılması.
 • Eğitim ve öğretim alanında politika ve reformların uygulanması için paydaşların kamu kurumlarıyla iletişim  ve işbirliklerinin artırılması.
Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler
 • Eğitim ve öğretim alanında AB politika önceliklerinin uygulanmasında paydaşların erişimini ve katılımını kolaylaştıran faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
 • Deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımı; diğer paydaşlarla ortaklıklar ve ağ oluşturma aktivitelerinin yapılması.
 • Politika eylemlerinin etkinliğini artırmak için akran öğrenimi, eğitim, danışmanlık, rehberlik ve koçluk faaliyetleri dahil olmak üzere üye kuruluşlar için kapasite geliştirilme.
Katılım Koşulları         

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Tüzel kişilik olmak (kamu veya özel kuruluşlar)
 • Uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmak:
  • Erasmus+ Programına dahil olan ülkeler
  • Avrupa Birliği Devletleri(denizaşırı ülkeler ve bölgeler de dahil)
   • Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler:
   • Listelenen AEA ülkeleri ve Erasmus+ Programına bağlı ülkeler veya bir ortaklık anlaşması için devam eden müzakerelerde bulunan ve anlaşmanın hibe imzasından önce yürürlüğe girdiği ülkeler.
  • sivil toplum
  • kar amacı gütmeyen
Finansman ve Kaynak Tahsisi
 • Bu programın toplam tahmini bütçesi 2.800.000 avro’dur.
 • Proje süresi: 12 Ay
Zaman Çizelgesi
Faaliyet Tarih
Son başvuru tarihi 15 Aralık 2021 – 17:00
Değerlendirme Ocak-Şubat 2022
Değerlendirme sonuçlarının hakkında bilgilendirme Mart 2022
Kontratların imzalanması Mart-Nisan 2022
Ortak Arama 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz.

Detaylar

Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Çağrı dokümanı için tıklayın.

Ülke Koordinatörü

Bu çağrı için ülke koordinatörü: Türkiye Ulusal Ajansı’dır.

Soru ve görüş alışverişi için :  bilgi@ua.gov.tr