AB TACSO 3, 2020 İzleme Çalışmaları İçin Araştırma Ekibi Arıyor

AB TACSO 3 Projesi, 2014-2020 Genişleme Bölgesinde Sivil Topluma Destek için AB Kılavuz İlkelerinin yıllık izleme çalışmaları amacıyla bir araştırma ekibi / kuruluşu arıyor. Başvuru için son tarih 24 Aralık 2020.

AB TACSO 3 Projesi, AB Kılavuz İlkelerinin yıllık izleme çalışmaları, veri toplama ve rapor hazırlama aşamalarından oluşacak. Araştırma ekibinden anket, odak grup ve görüşme yoluyla sahadan veri toplaması ve buradan toplanan verilere dayalı bir analiz belgesi hazırlaması bekleniyor.

Veri toplama çalışmasının Ocak 2021’de başlaması ve Mart sonu-Nisan başı sona ermesi öngörülüyor.

Araştırmayla ilgilenen kuruluşların çağrıda belirlenen unsurlara göre teknik ve mali teklifi, çalışmayı yürütecek uzmanların AB formatında özgeçmişleriyle birlikte iletilmesi gerekiyor.

Başvuru

Başvuru için son tarih 24 Aralık 2020.

Detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz.