AB TACSO 3 Kapasite Güçlendirme ve İnsandan İnsana (P2P) “Talep Üzerine” Programı Bilgilendirme Toplantısı

“AB TACSO 3 Kapasite Güçlendirme ve İnsandan İnsana (People to People – P2P) Programı Bilgilendirme Toplantısı” 8 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Toplantıya katılmak isteyenler 06 Ekim 2020, Salı günü 12.00’ye dek başvuruda bulunabilirler.

Batı Balkanlar ve Türkiye’de uygulanan bir teknik destek programı olan Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi (AB TACSO 3) sivil toplum örgütlerinin demokratik süreçlerde aktif rol almalarını sağlayacak şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sivil toplumun ve çoğulcu bir medyanın gelişimi için elverişli ortamın teşvik edilmesini amaçlıyor.

AB TACSO 3 çevrim içi bilgilendirme toplantısının amacı katılımcılara AB TACSO 3 projesi kapsamında bölgesel ve ulusal düzeyde yürütülecek olan kapasite güçlendirme faaliyetleri ile İnsandan İnsana (People to People – P2P) programı “Talep Üzerine” (On-demand) destekleri hakkında bilgi sunmak. 

AB TACSO 3 Kapasite Güçlendirme Programı çerçevesinde STÖ’lerin kurumsal ve operasyonel gelişimlerini desteklemek üzere kapsamlı ve ağırlıkla deneyim paylaşımına dayanan bir program geliştirildi. Bu amaçla, kapasite güçlendirme programı kapsamında bölgesel ve ulusal düzeyde toplumsal kalkınma için yaratıcı yaklaşımlar; farklı kaynak geliştirme yöntemleri; dijital araçların kullanımı; STÖ’ler için veri toplama ve veri yönetimi yöntemleri; hak-temelliliğin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması; araştırma, savunuculuk ve politika geliştirme; Avrupa Birliği uyum süreci; alt-hibe çalışmaları; iyi yönetişim; hedef kitle ile iletişim; yerel katılım, aktif vatandaşlık ve gönüllülük v.b. konularda eğitim/etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu amaçla farklı zaman ve yerlerde, farklı uygulama yöntemleri ile birlikte (eğitim, eğitmen eğitimi, koçluk, stajyerlik v.b.) düzenli olarak stratejik ve örgütsel gelişim faaliyetleri organize edilecek.

Bunun yanında İnsandan İnsana (People to People – P2P) programı sivil toplum örgütlerine AB üye ülkelerinde ya da aday ülkelerde, bölgesel (çok ülkeli) ya da ulusal etkinlikler/faaliyetler gerçekleştirebilmeleri için olanak sunuyor. İnsandan İnsana (People to People – P2P) programı “Talep Üzerine” (On-demand) programı eğitim, ağ oluşturma, konferans, çalıştay, forum (tematik ya da sektörel), koçluk ve mentörlük çalışmaları, çalışma ziyaretleri gibi faaliyetleri destekliyor.

Toplantıya katılarak AB TACSO 3 Kapasite Güçlendirme ve İnsandan İnsana (People to People – P2P)  Programı hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen tüm sivil toplum örgütleri katılım taleplerini en geç 06 Ekim 2020, Salı günü, saat 12.00’ye kadar AB TACSO 3 Türkiye Ülke Koordinatörü Özge Konuralp’e, (tacso-tr@tacso.eu) adresine mail atarak bildirebilirler.

8 Ekim, 2020

Çevrim içi Toplantı, Türkiye

14:00 – 14:10 Açılış ve AB TACSO 3 Projesi hakkında kısa bilgilendirme

Stefano Calabretta, Program Yöneticisi, AB Türkiye Delegasyonu

Özge Konuralp – AB TACSO 3, Türkiye Ülke Koordinatörü

14:10 – 14:50 AB TACSO 3 Kapasite Güçlendirme ve İnsandan İnsana (P2P) Programı  – bölgesel ve ulusal etkinlikler

Tanja Bjelanovic, AB TACSO 3 Kapasite Geliştirme Uzmanı

Emina Nuredinoska, AB TACSO 3 İnsandan İnsana (P2P) Program Yöneticisi

14:50 – 15:00 Kısa Ara
15:00 – 16:00 Soru- Cevap ve Öneriler