BoMoVu Ekip Lideri Arıyor

BoMoVu (Sosyal Güçlendirme İçin Spor ve Beden Hareketi Derneği) İstanbul ofisinde tam zamanlı – net 5000 TL ücretle- çalışacak ekip lideri arıyor. 

Aranan kişi, derneğin kurumsal temsilinin yanı sıra 7 kişilik bir ekibin ihtiyaçlarına yönelik yol gösterici rolünü üstlenecektir.

Görev Tanımı

1) Kaynak yaratmak: Projeler yazarak/ ekibin yazmasına destek olarak derneğin sürdürülebilirliğini ve büyümesini sağlamak – bununla bağlantılı olarak da var olan ve potansiyel kaynak sağlayıcıları ile ilişki sürdürmek.

2) Temsiliyet: Derneğin vizyonu ve misyonu doğrultusunda yeni imkanlar/ ilişkiler üretmeye çalışmak, bilgi ve uzmanlık alanlarını genişletmek (örneğin barış, ırkçılık, koruma, kız çocuklarının spora katılımı ve benzeri alanlarla ilgili çalışmaları derinleştirmek/ yenilerini getirmek) ve stratejik partnerlikler kurulmasının önünü açmak, halihazırda devam eden partnerliklerin ve kurumsal ilişkilerin aktif şekilde korunmasını sağlamak.

3) Ekip liderliği: Ekibin birbiriyle koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak, bununla birlikte özellikle genç kadınların önünü açacak ilişkilenme biçimlerini üretmek ve desteklemek.

Aranan Beceriler
 • En az 3 ila 5 yıl arası ekip liderliği deneyimi
 • Akıcı bir şekilde İngilizce konuşma ve yazma becerisi
 • Hibe ve fon başvuruları yazma deneyimi
 • Proje yönetme, anlatımlı ve finansal rapor hazırlama becerisi
Kişisel Özellikler
 • İşbirliğinin kolaylaştırıcılığına inanan, diyalog odaklı, meraklı ve öğrenmeyi seven,
 • Özellikle genç kadınların önünü açacak “hizmetkar lider”lik vasıflarına sahip olan,
 • Çözüm bulmak için yaratıcılığını kullanabilen, risk ve sorumluluk alabilen,
 • Çok yönlü çalışabilen
 • BoMoVu’nun projeleri kız çocukları ve kadınları güçlendirme odaklı olduğu için kadın adaylar öncelikli.
Başvuru
 • 1-2 sayfalık CV,
 • Bu işte neden çalışmak istediğinizi, CV’nizde yer almayıp destekleyici olduğunu düşündüğünüz bilgileri içeren 1-2 sayfalık motivasyon mektubu,
 • 2 referans mektubu – telefon iletişim bilgileriyle birlikte buradaki başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Başvuruya son tarih konulmadı; doğru kişi bulunana kadar pozisyon açık kalacak.