Sivil Yetkinliklerin Geliştirilmesi

Sivil yetkinliklerin geliştirilmesi, toplumda hakim olan yanlış “dernek ve dernekçilik” algısını ortadan kaldırabilir, gençleri ve profesyonellerin STK’lara katılımını artırabilir. Faaliyet alanlarının çeşitlenmesine ve ihtisaslaşmaya hız kazandırabilir. Aynı konularda faaliyet gösteren STK’ların birlikte çalışma kültürüne katkı verebilir. Gençlik, kadın, çocuk, toplumsal değer, çevre gibi alanlarda yeni STK’ların kurulmasına öncülük edebilir. 

STK’ların geleceğe hazırlanması, kurucu ekibin “icracı rolden karar verici role” doğru ağırlığını yönlendirebilmesiyle mümkündür. Hem yönetim düzeyini hem de faaliyetlerin etkisini artıran bu yönlendirmeyi yerine getirecek kişilerin nitelikleri önemlidir. Bu nitelik sayesinde karar verme becerisi gelişecek ve yeni katkılar sağlayabilecektir.

Sivil yetkinliklerin geliştirilmesi, yönetim ve organizasyon yaklaşımlarının güncellenmesiyle doğru orantılıdır. Bu güncellik iyi ve örnek uygulamalarının kuruluşlara uyarlanmasıyla etki üretir. Bu etki gönüllülük ve katılımcılık düzeyini yükseltir. Böylelikle kaynak geliştirme süreçleri de ivme kazanır.

STK’larda kurumsal yönetim altyapısının temel bileşenleri; “stratejik yönetim yaklaşımı, organizasyonel yapı, görev tanımları ve iş gerekleri, iş akışları (süreçler), performans göstergeleri (kurumsal karne), toplantı yönetimi sistemi ile raporlama sistemi” olarak sıralanmıştır. Bu bileşenler sayesinde nitelikli yöneticiler ve uygun yönetim tarzı ile buluşulur.

Liderlik, motivasyon, iletişim ve takım yönetimi gibi davranışsal yetkinlikler gelişerek tavandan tabana kapasite gelişimi sağlar. Bu kapasite STK’ların yerel ve bölgesel politikaların belirlenmesinde ortak fikir ve çözüm üretimini artırır. Bu gelişme, şehirlerin sosyal ve kültürel mekânlar olarak daha yaşanılır kılınması için gerekli bilinç ve farkındalığı oluşturur.

Sivil yetkinliklerin geliştirilmesi, toplumda hakim olan yanlış “dernek ve dernekçilik” algısını ortadan kaldırabilir, gençleri ve profesyonelleri STK’lara katılımını artırabilir. Faaliyet alanlarının çeşitlenmesine ve ihtisaslaşmaya hız kazandırabilir. Aynı konularda faaliyet gösteren STK’ların birlikte çalışma kültürüne katkı verebilir. Gençlik, kadın, çocuk, toplumsal değer, çevre gibi alanlarda yeni STK’ların kurulmasına öncülük edebilir. 

Sivil hayatta objektif mesajların verilmesi, geniş katılımlı platformlarda bir araya gelmesi, STK’ların beşeri sermaye/insan kaynağından yeteri kadar istifadeye etmesine bağlıdır. Başarılı yönetim ve faaliyet örneklerinin paylaşılarak yaygınlaştırılması, sivil niteliğe yapılan en büyük destek olacaktır. 

Beşeri sermayeyi geliştirecek sivil yetkinlikler ile öncelikli problemler tespit edilecek ve potansiyel imkânlar çözüm için değerlendirilebilecektir. Bunun için günümüzde “zamanını değil katkısını” sunmak isteyen gönüllülerin ortaya çıkardığı yeni çalışma kültürüne geçiş yapılmalıdır. Bu geçiş için; STK’lar müstakil ve inisiyatif güç ve etki üreten bu çalışma kültürüne uygun sivil yetkinlikleri geliştirmelidir. 

İbrahim Veli

Üyelik Tarihi: 29 Kasım 2019
11 içerik
Yazarın Tüm Yazılarını Gör