‘Yerel Yönetim-STK İşbirliğinde Temel Sorun: Güvensizlik’

İlçede inşaat çalışmaları süren Sivil Toplum Yerleşkesi’ni konuştuğumuz Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, sivil toplum yerel yönetim iş birliğindeki temel sorunun ‘güvensizlik’ olduğunu belirterek, işbirliğinin artması ve karşılıklı güvensizliğin aşılması için sorumluluğun yerel yönetimlerde olduğunu kaydediyor.

Karşıyaka Belediyesi’nin sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürebilmesi için oluşturduğu Sivil Toplum Yerleşkesi önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Yerleşkenin 250 sivil toplum kuruluşunun yer alabilecek şekilde oluşturulduğunu belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Burada çalışacak kurumlara sivil toplum yerleşkesi içerisinde bulunan bir başka STK’yla en az iki ortak faaliyet yapmalarını, belediyeyle en az iki ortak faaliyet yapmalarını ve bir sosyal sorumluluk projesi yapmaları şartını getirdik. Bu şekilde hem STK’ların birbiriyle daha fazla ortak çalışma yapmasını hem yerel yönetimle daha fazla ortak çalışma yapmalarını hedefledik. Bu tür yerleşkeler sivil toplum dinamiklerini biraz daha organik olarak aktifleştirebilir.” Dedi.

‘Katılımcılığın En Sağlıklı Yöntemi: STK Katılımı’

Gerçek anlamda bir demokratik modelde sadece seçim dönemlerinde değil tüm yönetim aşamalarında katılımcı bir sistem olması gerektiğini belirten Tugay, “En sağlıklı katılımcılık, tabii ki sivil toplum üzerinden olabilir. Bu nedenle sivil toplum organizasyonları ve sivil toplumun kamu yönetimiyle, özellikle yerel yönetimlerle birlikte çalışması önemli. Ama bizde hem geleneksel olarak hem de şu anda sivil toplumla ilgili kanuni düzenlemeler açısından, maalesef sivil toplumu etkisiz kılan, kamuyla, yerel yönetimlerle ilişkisinde elini zayıf tutan bir düzen var, böyle bir ortam var. Bunun, mevcut yerel yöneticilerin sivil toplumla daha fazla iş bilirliği yapmasına çaba göstermesiyle bir miktar da olsa aşılabileceğini düşünüyorum.” Dedi. Tugay, sivil toplumla sadece iletişim kurmanın yeterli olmadığını, sorunların saptanması ve çözüm aşamalarında da sivil toplum katılımının sağlanması gerektiğini kaydetti.

‘İşbirliği İçin Temel Sorumluluk Yerel Yönetimlerde’

Sivil toplum yerel yönetim işbirliğiyle ilgili mevcut durumu da değerlendiren Cemil Tugay, temel sorunun ‘güvensizlik’ olduğunu söyledi. Bu güvensizliğin karşılıklı olduğunu belirten Tugay, “Sivil toplum, biz ilişkiyi kursak da, bir şeyler anlatsak da söylediklerimiz dikkate alınmayacak, uygulamaya dönmeyecek diye düşünüyor. Yerel yönetim de, aldığım kararlara sivil toplum fazla müdahil olacak, sonuçta benim irademin dışına çıkacak bir yola girecek diye bir endişe taşıyor. Bu güvensizliğin aşılması, tabii ki diyalogla mümkün, tabii ki yapıcı bir iletişimle mümkün. Ama her zaman için bilgi ve veri esas olmalıdır ve burada açıkçası, sivil toplumun yerel yönetimlere göre biraz daha metod olarak bilgi ve veri üzerinden gittiğini düşünüyorum. O yüzden yerel yöneticilere, sivil topluma biraz daha yaklaşmak, biraz daha bu ilişkiyi zorlamak yönünde fazladan bir görev düştüğünü düşünüyorum.” diye konuştu.