‘Flamingo Ölümlerinin Sorumlusu Yanlış Tarım Politikaları!’

Tuz Gölü'nde yaşanan flamingo ölümlerine ilişkin basın açıklaması yapan 51 STK, yanlış su ve tarım politikaları ile uygulamaları sonucu 3 bin ila 5 bin arasında yavru flamingonun öldüğünü kaydederek, Su Kanunu hazırlanması çağrısında bulundu.

Aralarında Doğa Derneği, WWF Türkiye ve Doğa Araştırmaları Derneği’nin bulunduğu 51 STK’nın ortak açıklamasında: son 70 yılda ülkemizdeki sulak alanların yüzde 60’ından fazlasını geri dönüşü olmayacak şekilde kaybedildiği;  geriye kalanların da yanlış tarım politikaları sonucunda su rejimine yapılan müdahaleler ve kirlilik nedeniyle ciddi zarar görmekte olduğu vurgulanıyor.

Buna göre, Tuz Gölü, Seyfe Gölü, Ereğli Sazlığı, Sultan Sazlığı, Karapınar Ovası, Gediz Deltası, Acıgöl’de üreyen flamingolar, bu alanlara yapılan müdahaleler sonucunda artık sadece Gediz Deltası ve Tuz Gölü’nde üreyebiliyor.

Konya Kapalı Havzası Avrupa çapında önemli bir sulak alanlar cenneti iken; havzada toplam alanı 350 bin hektarı bulan yirmiye yakın sulak alan bulunuyordu. Hotamış Sazlığı, Arap Çayırı, Yarma Bataklığı, Eşmekaya Sazlığı, Karapınar Ovası, Tersakan Gölü, Suğla Gölü, Hamidiye Gölü, Samsam Gölü ve dünyanın nazar boncuğu olarak tanımlanan Meke Gölü tamamen kurutuldu. Kulu Gölü, Bolluk Gölü ise can çekişiyor. 21 bin hektarlık Ereğli Sazlıkları’ndan geriye 150-250 hektarlık bir alan kaldı.

Konya Kapalı Havzası ülkemizin en az yağış alan bölgelerinden biri. Bölge su ihtiyacının büyük bir kısmını yeraltı sularından karşılıyor. Ancak yeraltı suları da aşırı kullanım nedeniyle hızla azalıyor. DSİ verilerine göre 1980’li yıllarda yeraltı su seviyesindeki düşüş 1 m civarında iken günümüzde yıllık ortalama düşüş 2 metrenin üzerine çıkmış durumda.

‘Suyumuz İçin Seferberlik Zamanı!’

Söz konusu tespitlerden hareketle, 51 STK tarafından yapılan ortak açıklamada karar alıcıların atması gereken şu adımlar sıralanıyor;

  • Türkiye’nin son kalan sulak alanları koruma önceliğimiz olmalıdır. Aksi halde on binlerce canlısıyla birlikte Tuz Gölü’nü de diğer önemli alanlarımızı da kaybetmemiz kaçınılmaz. 60’lardan bu yana uygulanan yanlış tarım politikalarının değişmesi ve küresel iklim krizine de uyum sağlayacak şekilde uygulamaya geçmesi gerekiyor.
  • Su yaşamın en temel gereksinimidir. Kuruyan sulak alanları ilk terk edenler kuşlar oluyor.  Maalesef terk edemeyenler bugün yaşandığı gibi ölüyor.
  • Şimdi, suyumuz için seferberlik zamanı!
  • Ekolojik işlevini yitirmiş sulak alanlarımızı yeniden sağlığına kavuşturacak ekosistem hizmetleri restorasyonu önceliklendirilmeli;
  • insan ve doğanın su ihtiyacını bütünsel bir yaklaşımla ele alacak bir Su Kanunu hazırlanmalı ve bir an önce hayata geçirilmelidir.