Temiz Hava İçin 107 Bin İmza Karar Vericilere Teslim Edildi

Temiz hava haktır diyen 107 bin kişinin imzası TBMM’deki tüm partilere teslim edilip çevre yatırımını tamamlamadan çalışan termik santrallere #izinvermeyin talebi iletildi. Devam eden #Temizhavahaktır kampanyasına siz de destekte bulunabilirsiniz.
Havayı Kirleten Santrallere Geçici İzinlerle Ek Süre Tanınmasın!

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği tarafından yayınlanan bir rapor, kömürlü termik santrallerin zehir saçmaya devam ettiğini gösteriyor. Çevre yatırımlarını tamamlamadığı için 2020 yılı başında kapatılan kömürlü termik santraller, Haziran 2020’de tekrar faaliyete başladı. Özelleştirilen 13 kömürlü termik santralin çevre mevzuatına aykırılıkları hala devam ediyor. Geçici faaliyet belgeleri ile 1 ila 1,5 yıldır çevre ve insan sağlığına zarar veren bu santrallerin toksik atık sahaları ve bacalarından yaydıkları kirletici gazlar konusunda somut adımlar atılmadığı, üstelik zehir saçan bu santrallere geçici izinlerle 1 yıllık ek süre tanındığı belirtiliyor.

Kömürlü termik santrallerine çevre yatırımı muafiyeti verilmemesi için 2019 yılında başlatılan kampanya, yasa tasarındaki Madde50’nin veto edilmesiyle başarıya ulaşmıştı. Ancak santraller gerekli yatırımları tamamlamadan, havayı ve çevreyi kirletmeye devam ederek “geçici izin belgesiyle” tekrar çalışmaya başladı. #izinvermeyin demek için kampanya tekrar imzaya açıldı.

2020 yılının ilk altı ayında gerekli çevre yatırımı olmadığı için kapatılan kömürlü termik santraller,  “geçici faaliyet belgesiyle” ile tekrar çalışmaya başladı ama baca gazı arıtımı için hangi yatırımları yaptıkları ve emisyonlarının limitlere uygun olup olmadığı bilinmiyor.

Ayrıca, 2019 yılında kömürlü santrallere çevre mevzuatına uymaları için tanınan altı yıllık muafiyetin bitmesine beş gün kala yapılan ani bir yönetmelik değişikliğiyle kül depolama alanlarında gerekli yatırımlarını sağlamayan santrallerin çalışabilmesinin önü açılmıştı. 2020 yılında sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri tarafından bu değişikliğe dava açılmıştı. Mahkemenin verdiği karara göre; kül depolama sahasının sızdırmaması için gerekli yatırımları yapılmadığı halde yönetmelik değişikliği kapsamında çevre izni alabilmiş santrallerin izinleri artık geçerli değil ve derhal faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor.

İmzacılar Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sesleniyor: ‘Çevre yatırımlarını tamamlamayan santrallerin havamızı ve suyumuzu kirletmeye devam etmesine #izinvermeyin!’ 

Devam eden #Temizhavahaktır kampanyasına buradan destek olabilirsiniz.

Kampanyayı destekleyen kurumlar:

TEMA Zonguldak Temsilciliği

Yaşanabilir Zonguldak Platformu

Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu Elbistan

Muğla Çevre Platformu

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Turgutlu Çevre Platformu / Manisa

Salihli Çevre Derneği / Manisa

Temiz Hava Hakkı Platformu