“Aktif Vatandaşlık, Sivil İnisiyatifler ve Gönüllülük” Toplantısına Davetlisiniz

AB TACSO 3 Projesi, 23-25 Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye’de farklı sivil toplum örgütlerinin katılımı ile birlikte çevrim içi olarak “Aktif Vatandaşlık, Sivil İnisiyatifler ve Gönüllülük” konu başlıklı bir toplantı organize ediyor. Toplantıya katılım için son başvuru tarihi 18 Haziran, Cuma.

AB TACSO 3 Projesi (Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi) Türkiye’deki sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) için “Aktif Vatandaşlık, Sivil İnisiyatifler ve Gönüllülük” başlığı altında, farklı tematik alanlarda çalışan STÖ’ler ile birlikte farklı gönüllü yönetimi ve oryantasyon mekanizmalarının yanı sıra gönüllülük için elverişli yasal çerçeveyi tartışmak amacıyla İnsandan İnsana (P2P) Etkinliği düzenliyor.

Üç yarım günlük toplantı şeklinde gerçekleşecek olan etkinlik, çeşitli tematik alanlarda gönüllülerle çalışan Türkiye’den 50’den fazla STÖ’yü bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte etkinlik sırasında yapılan tartışmaları ve Türkiye’de gönüllülük için elverişli bir yasal çerçevenin oluşturulmasına yönelik tavsiyeleri derleyen bir Sonuç Raporu hazırlanacak.

Üç yarım günlük etkinlik, gönüllülüğün kavramsal çerçevesi gibi konuları kapsayacak ve Türkiye’de gönüllülük için elverişli yasal ortamın iyi örneklerini tanıtacak.

Ayrıca etkinlik, gönüllülük için yasal bir çerçeve geliştirmiş Batı Balkan ülkelerinden (Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ) ve çeşitli tematik alanlardan kendi gönüllü yönetim ve oryantasyon mekanizmalarına sahip STÖ’lere yer verecek.

Etkinlik, deneyim paylaşımına fırsat sağlayacak ve farklı konuşmacıların yer alacağı panel oturumlarının yanı sıra paralel alt grup çalışmalarından oluşacak.

Etkinliğin Ana Hedefleri
 • Farklı gönüllü yönetimi ve oryantasyon mekanizmalarının yanı sıra gönüllülük konusunda deneyim paylaşımı için bir alan sağlamak;
 • Gönüllülükle ilgili mevcut yasal çerçeveleri, etik kuralları ve davranış kurallarını tartışmak;
 • Katılımcı STÖ’ler ile birlikte gönüllülüğün önündeki engelleri ve farklı STÖ’ler tarafından geliştirilmiş olan mevcut gönüllü yönetimi ve oryantasyon mekanizmalarını tartışmak;
 • Türkiye’de gönüllülük için yasal bir çerçevenin nasıl olması gerektiğini ve gönüllülük için yasal bir çerçeve çizmenin fırsat ve sınırlarının neler olabileceğini tartışmak.
 • Aktif vatandaşlık, sivil inisiyatifler ve gönüllülük konulu üç yarım günlük etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
 • Etkinlik Türkçe olarak gerçekleştirilecek veya etkinlik esnasında simultane çeviri hizmeti sağlanacak.
Detaylar

Etkinlik, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli STÖ’leri hedefliyor:

 • gönüllü tabanlı STÖ’ler ve/veya gönüllülerle çalışan STÖ’lere;
 • yurttaş girişimleri;
 • toplum temelli örgütler;
 • yakın zamanda kurulan sivil toplum ağları vb.
Etkinlik Tarihi
 • Aktif vatandaşlık, sivil inisiyatifler ve gönüllülük konulu üç yarım günlük etkinlik 23-25 Haziran 2021 tarihleri ve her gün 10:00-13:30 saatleri arasında (Türkiye saati ile) düzenlenecek.
 • Etkinlik, Türkiye’den gönüllülerle çalışan ve çeşitli tematik alanlardan 50’den fazla STÖ’yü bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Başvuru için son tarih 18 Haziran 2021, Cuma, saat 17.00.

Etkinliğe katılım için alınan başvurular aşağıdaki kriterlere göre AB TACSO 3 ekibi tarafından değerlendirilecek:

 • Bölgesel dağılım
 • Tematik alan dağılımı
 • Cinsiyet eşitliği
 • Gönüllü tabanlı STÖ’ler ve/veya gönüllülerle çalışan STÖ’ler
Başvuru
Avrupa Birliği TACSO 3 Hakkında
 • Avrupa Birliği TACSO 3 Batı Balkanlar ve Türkiye’de katılımcı demokrasilerin güçlendirilmesini ve AB ile uyumlaşma süreçlerini odağına alan bir teknik destek projesi (www.tacso.eu).
 • AB TACSO 3 sivil toplum örgütlerinin demokratik süreçlerde aktif rol almalarını sağlayacak şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesini ve sivil toplumun ve çoğulcu bir medyanın gelişimi için elverişli ortamın teşvik edilmesini amaçlıyor.