İnsan Hakları Temelli Yaklaşımın ve Cinsiyet Eşitliğinin Ana Akımlaştırılması Eğitimi

AB TACSO 3 Projesi, Batı Balkanlar ve Türkiye'deki sivil toplum örgütleri için Haziran ve Temmuz 2021 içerisinde bölgesel/ileri ve temel/ülke özelinde olmak üzere "İnsan Hakları Temelli Yaklaşımın ve Cinsiyet Eşitliğinin Ana Akımlaştırılması (HRBA)" eğitimi düzenliyor. Son başvuru tarihi 11 Haziran Cuma.

Eğitim programı, farklı tematik alanlardan STÖ’lere teorik ve pratik bilgi sağlamayı amaçlamakta:

  1. Özellikle belirli tematik alanlarda çalışan, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını tüm yönleriyle nasıl tanıtacakları ve benimseyecekleri konusunda uzmanlaşmış STÖ’ler (örneğin, belirli bir kapasiteye sahip STÖ’ler, ulusal ve bölgesel ağlar, hibe veren kuruluşlar, sosyal hizmet sağlayıcıları, kapasite geliştirme sağlayıcıları vb.);
  2. Yerel STÖ’ler, taban örgütleri ve girişimler de dahil olmak üzere insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırma konusunda hiç deneyimi olmayan veya sınırlı deneyime sahip STÖ’ler ve ayrıca diğer ilgili tüm STÖ’ler.

Eğitim programı, insan hakları yaklaşımının temel ilkelerini kapsamakla birlikte STÖ’lerin çalışmalarında insan hakları yaklaşımını ve cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için belirli yeterlilikler oluşturmayı amaçlıyor. Eğitim ayrıca insan hakları yaklaşımının uygulanmasına ilişkin iyi uygulama örneklerini de içerecek.

Eğitimin özel hedefleri;

  1. STÖ’lerin örgütsel gelişimini, hakların kesişimselliği ilkesini dikkate alacak ve insan hakları yaklaşımını içselleştirecek şekilde güçlendirmek;
  2. Başta insani yardım örgütleri, hayırseverlik/bağış temelli faaliyetler yürüten ve acil durum müdahalesinde bulunan STÖ’ler olmak üzere tüm STÖ’lerin faaliyetlerinde hak temelli perspektif ve cinsiyet eşitliğinin benimsenmesini teşvik etmek;
  3. İnsan hakları yaklaşımı ana ilkeleri ve standartları hakkında pratik destek ve rehberlik sağlayarak insan hakları örgütlerinin izleme faaliyetlerine katkıda bulunmak.
Başvuru
  • Detaylara ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.
  • Programın açıklamalarına bakarak ve örgütünüzün insan hakları temelli yaklaşım ve cinsiyet eşitliği ilkelerini uygulama konusundaki deneyim seviyesine bağlı olarak ve tercih ettiğiniz dilde ilgili eğitime başvuruda bulanabilirsiniz.
  • Tüm STÖ’lerin yalnızca bir eğitime başvuruda bulunması uygun kabul edilecek.