AB Rehberleri 2020 Yılı Yıllık Değerlendirme Anketi Katkılarınızı Bekliyor

Araştırma bulguları ülkelerdeki sivil toplum örgütleri için elverişli ortam ve STÖ'lerin kapasitelerinin değerlendirilmesinde kullanılacak olan AB Rehberleri 2020 Yılı Yıllık Değerlendirme Anketi'ne 31 Mayıs saat 17.00'ye dek katkı sunabilirsiniz.

AB TACSO 3 Projesi kapsamında, 2014-2020 Genişleme Ülkelerinde Sivil Topluma AB Desteği Rehberi çerçevesinde Batı Balkanlar ve Türkiye’de Sivil Toplumun Kapasitesi ve Sivil Toplum için Elverişli Ortamın Durumuna İlişkin Yıllık Değerlendirme çalışması düzenleniyor.

Bu araştırma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Batı Balkanlar ve Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek (TACSO 3) Projesi çerçevesinde Balkan Sivil Toplumu Geliştirme Ağı (BCSDN) tarafından yürütülüyor.

Araştırma bulguları ülkelerdeki sivil toplum örgütleri için elverişli ortam ve STÖ’lerin kapasitelerinin değerlendirilmesinde kullanılacak.

Ankete buradan ulaşabilirsiniz.

Anketi 31 Mayıs 2021Pazartesi saat 17.00’ye kadar doldurabilirsiniz.