Herkes İçin Eşit Yaşam Derneği Gönüllü Takım Arkadaşları Arıyor

Herkes İçin Eşit Yaşam Derneği, toplumsal değişim ve gelişim hedefinde eşitliğin sağlanması hedefiyle harekete geçen gönüllü takım arkadaşlarını arıyor. Son başvuru tarihi 20 Nisan 2021.
 • Başvuracak takım arkadaşlarının başvuruları incelenerek aşağıda detayları verilen çalışma gruplarına direktör, direktör yardımcılığı ve üyeliklerine görevlendirmeleri yapılacak.
 • Yönetim Kurulu tarafından yapılacak incelemeler sonucunda başvuruların sonucu e- posta bildirilecek. Başvurduğunuz alana ilişkin yetkinliğinize göre değerlendirmeler yapılacak olup takım direktörü, direktör yardımcısı ve üyeleri değerlendirmeler sonucu belirlenecek.
 • Başvurular, 28 Mart – 20 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak olup, başvuru sonuçları tarafınıza E- Posta yolu ile en geç 10 Mayıs 2021 tarihinde bildirilecek..
Çalışma Grupları;
 1. Engelilik Ve Engelli Hakları Çalışma Grubu: Engellilik kavramı ve engelli haklarının bilinmesi, engellilerin haklarına etkin bir şekilde erişebilmesi, çeşitliliklerin kabul edilmesi, kapsayıcılığın mümkün olabilmesi için her türlü bilgilendirme çalışmasını yapar, destekler ve engellilik meselesinin doğru bir şekilde bilinmesi için atölyeler düzenler. Engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılık, ihmal istismar durumlarını önlemeye yönelik çalışmalar yürütür. Engelli bireylerin yaşadığı sorunları ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tespit ederek karar mercilerine ulaştırır ve sorunların çözümlenmesi için gerekli çalışmaları yürütür. Engellilik ile ilgili projeler üretir, destekler ve hayata geçmesi için bir sivil toplum kuruluşu olarak gerekli çalışmaları yürütür. Hak temelli bir bakış açısıyla engellilik meselesine ilişkin her konuyu kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşım ile ele alır ve gerekli çalışmaları yürütür.
 2. Çocuk Hakları Çalışma Grubu: Çocuk haklarının bilinmesi, çocukların haklarına etkin bir şekilde erişebilmesi için her türlü bilgilendirme çalışmasını yapar, destekler ve atölyeler düzenler. Çocuk işçiliğinin, çocuğa yönelik ayrımcılık, ihmal istismar durumlarının önlenmesi, eşit bir yaşamın sağlanması ve çocuk refahının artırılması için gerekli çalışmaları yürütür. Çocuk hakları ile ilgili projeler üretir, destekler ve hayata geçmesi için bir sivil sivil toplum kuruluşu olarak gerekli çalışmaları yürütür. Hak temelli bir bakış açısıyla çocuk hakları ve çocuk refahına ilişkin her konuyu kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşım ile ele alır ve gerekli çalışmaları yürütür.
 3. Gençlik Çalışmaları Çalışma Grubu: Gençlerin aktif bir şekilde aktivizm ve savunuculuk çalışmalarına katılımlarının sağlanması, gönüllülüğe teşvik edilmesi, eğitim, akademik ve birçok alanda yaşadıkları sorunların çözümlenmesi için gerekli çalışmaları yapar. Gençlik Hakları Çalışma Grubu, bilinçli toplumun temellerini oluşturan gençlerin çeşitlilik ve kapsayıcılık kavramları ışığında dezavantajlılık kavramı hakkında bilinçlenerek toplumun tüm kesiminin bilinçlenmesine katkı sağlamaları yönünde her türlü çalışmayı yürütür.
 4. Kadın Hakları Çalışma Grubu: Kadın haklarının bilinmesi, kadınların haklarına etkin bir şekilde erişebilmesi için her türlü bilgilendirme çalışmasını yapar, destekler ve atölyeler düzenler. Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, ihmal istismar durumlarının önlenmesi, eşit bir yaşamın sağlanması ve kadın refahının artırılması için gerekli çalışmaları yürütür. Kadın hakları ile ilgili projeler üretir, destekler ve hayata geçmesi için bir sivil sivil toplum kuruluşu olarak gerekli çalışmaları yürütür. Hak temelli bir bakış açısıyla kadın hakları ve kadın refahına ilişkin her konuyu kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşım ile ele alır ve gerekli çalışmaları yürütür.
 5. Yaşlılık Çalışmaları Çalışma Grubu: Yaşlı haklarının bilinmesi, yaşlıların haklarına etkin bir şekilde erişebilmesi için her türlü bilgilendirme çalışmasını yapar, destekler ve atölyeler düzenler. Eşit bir yaşamın sağlanması ve yaşlı refahının artırılması için gerekli çalışmaları yürütür. Yaşlı hakları ile ilgili projeler üretir, destekler ve hayata geçmesi için bir sivil sivil toplum kuruluşu olarak gerekli çalışmaları yürütür. Hak temelli bir bakış açısıyla yaşlı hakları ve yaşlı refahına ilişkin her konuyu kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşım ile ele alır ve gerekli çalışmaları yürütür.
 6. Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu: Yoksulluğun sonlanması ve herkesin eşit kaynak ve haklara etkin bir şekilde erişebilmesi için her türlü bilgilendirme çalışmasını yapar, destekler ve atölyeler düzenler. Eşit bir yaşamın sağlanması ve yoksulluğun sonlanması, refahın artırılması için gerekli çalışmaları yürütür. Yoksulluğun giderilmesi ile ilgili projeler üretir, destekler ve hayata geçmesi için bir sivil sivil toplum kuruluşu olarak gerekli çalışmaları yürütür. Hak temelli bir bakış açısıyla yoksulluğun giderilmesi ve kaynaklara erişimin kolaylaşmasına  ilişkin her konuyu kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşım ile ele alır ve gerekli çalışmaları yürütür.
 7. Mülteciler – Göçmenler Çalışma Grubu: Mülteci, göçmen ve sığınmacıların yaşam hakkının korunması haklarının bilinmesi, ve bu grubun haklarına etkin bir şekilde erişebilmesi için her türlü bilgilendirme çalışmasını yapar, destekler ve atölyeler düzenler. Eşit bir yaşamın sağlanması ve mülteci, göçmen ve sığınmacıların refahının artırılması için gerekli çalışmaları yürütür. Mülteciler, sığınmacılar ve göçmenlerin hakları ile ilgili projeler üretir, destekler ve hayata geçmesi için bir sivil sivil toplum kuruluşu olarak gerekli çalışmaları yürütür. Hak temelli bir bakış açısıyla mülteci hakları ve mülteci, göçmen ve sığınmacıların refahına ilişkin her konuyu kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşım ile ele alır ve gerekli çalışmaları yürütür.
 8. Etnik Azınlıklar Çalışma Grubu: Azınlıkların haklarının bilinmesi, azınlıkların haklarına etkin bir şekilde erişebilmesi için her türlü bilgilendirme çalışmasını yapar, destekler ve atölyeler düzenler. Azınlıklara yönelik ayrımcılık, ihmal istismar durumlarının önlenmesi, eşit bir yaşamın sağlanması, gruplar arası hoşgörünün ve azınlık refahının artırılması için gerekli çalışmaları yürütür. azınlık hakları ile ilgili projeler üretir, destekler ve hayata geçmesi için bir sivil sivil toplum kuruluşu olarak gerekli çalışmaları yürütür. Hak temelli bir bakış açısıyla azınlık hakları ve azınlık grupların refahına ilişkin her konuyu kapsayıcı ve eşitlikçi bir yaklaşım ile ele alır ve gerekli çalışmaları yürütür.
 9. İnovatif Teknolojiler Çalışma Grubu: Dünyadaki yenilikçi teknoloji ve fikirleri yakından takip eder. Beraberinde teknolojik yönelmeleri de içine alarak dezavantajlı gruplar üzerinde fark yaratarak dezavantajlılığı minimalize etmeyi hedefler.
 10. Araştırma Ve Raporlama Çalışma Grubu: Dernek çalışma alanına giren dezavantajlı gruplara ilişkin araştırmaların etkin bir şekilde yapılabilmesi, grupların yaşadığı sorunların ve çözüm önerilerinin kolay bir şekilde yapılabilmesi ve haklarına etkin bir şekilde erişebilmesi için gerekli araştırma, veri toplama ve raporlama çalışmalarını yürütür. Hazırlanan raporların ilgili mercilere ulaşabilmesi için gerekli işbirlikleri yürütür.
Önemli Bilgiler
 • Her takımın belirlenen bir çalışma takvimi ve tarzı olacaktır.
 • Bu takımlarda yer alacak gönüllülerin haftalık en az 7 saatini aktif olarak dernek faaliyetlerine ayırabilmesi ve çevrimiçi çalışmaya yatkın olması gerekmektedir.
Başvuru
 • Etkin olduğunuz ve ilgi duyduğunuz çalışma grubu için CV, niyet mektubu ve ilgili çalışma grubuna ilişkin bir yıllık faaliyet planınızı derneğe hieyder@hieyder.org adresi aracılığı ile başvurunuzu yapmanız yeterli olacaktır.
 • Soru, Görüş ve Önerileriniz İçin; hieyder@hieyder.org aracılığı ile ulaşabilirsiniz.