Hayata Destek Derneği Kooperatif ve Sosyal Girişimleri Destekliyor

Hayata Destek Derneği, bünyesinde yerel topluluklar ile geçici ve/veya uluslararası koruma kapsamındaki mültecileri barındıran kooperatif ve sosyal girişimlere destek programı başlattı. Son başvuru tarihi 9 Nisan 2021.
Programın İçeriği
 • Hayata Destek Derneği’nin UNHCR desteğiyle yürüteceği, kooperatif ve sosyal girişimlerin desteklenmesine yönelik yeni programı kapsamında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren ve bünyesinde yerel topluluklar ile geçici koruma ve/veya uluslararası koruma kapsamındaki mültecileri barındıran kooperatif ve sosyal girişimler bir dizi faaliyet yoluyla desteklenecek.
 • Uygunluk kriterlerine göre belirlenecek organizasyonlara sunulacak destekler kapsamında, gelir getirici faaliyetlerle sürdürülebilirliği artırmaya ve hem teknik kapasiteyi hem de sosyal uyumu güçlendirmeye yönelik birçok aktivite yer alacak.
 • Başvurucuların ihtiyaçları doğrultusunda, birlikte çerçevelendirilecek desteklerden yararlanacak olan kooperatif ve sosyal girişimlere, ayni ve nakdi destekler de sağlanabilecek.
İhtiyaç Analizi ve Desteklerin Kapsamı
 • Destek programına başvurular çevrimiçi alınacak ve ‘Başvuru Rehberi’nde belirtilen uygunluk ve değerlendirme çerçevesine göre analiz edilecek.
 • İlk değerlendirmelerin ardından yapılacak mülakatlar sonucunda, destek programından yararlanacak 10 organizasyon belirlenecek.
 • Bu iki aşamalı değerlendirme sonucunda seçilen organizasyonlarla birlikte bir ihtiyaç analizi yürütülecek.
 • Böylece netleştirilen ihtiyaçlar çerçevesinde organizasyonlara makine, ekipman, hizmet ya da eğitim destekleri sunulacak.
 • Destek programı için belirlenecek organizasyonlar, Hayata Destek sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.
Programa Uygunluk Kriterleri
 1. Sosyal girişim niteliğine imkan veren bir tüzel kişi olmak:
  • Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri
  • Kooperatifler
  • Sosyal etki yaratmayı amaçlayan şirketler (anonim, kolektif, limited, komandit)
 1. Sosyal girişim bünyesinde, geçici koruma ve/veya uluslararası koruma altındaki mülteciler ve yerel topluluk mensuplarını üye, ortak, çalışan ya da yararlanıcı olarak bir arada bulundurmak,
 2. Elde edilen kârın (pozitif gelir-gider farkının) üyelerine ya da ortaklarına dağıtılmadığını veya dağıtımın sınırlandığını kanıtlamak (ticaret şirketleri için),
 3. Ana sözleşmesinde/tüzüğünde/esas sözleşmesinde gelir getirici bir faaliyet tanımı bulundurmak.

Başvuru rehberine ulaşmak için tıklayın

Başvuru sayfası için tıklayın