Mülteciler Derneği Gönüllü Mentörler Arıyor

Mülteciler Derneği, pandemi sürecinde eğitim hakkından mahrum kalan sığınmacı çocuklara mentörlük yapabilecek gönüllü mentörler arıyor.

Pandeminin de etkisiyle sığınmacı çocukların akademik ve sosyal alanlarda karşılaştıkları problemler, okula uyum sürecinde diğer öğrencilere oranla onları daha dezavantajlı duruma düşürdüğü tespitinden hareket eden Mülteciler Derneği, bir gönüllülük programı hazırlıyor. “Her çocuğun eşit eğitim alma hakkı”ndan yola çıkan dernek, yeni başlayacak olan eğitim ve öğretim yılında, sosyal izolasyona maruz kalan mülteci ve sığınmacı öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve kültürel ihtiyaçları göz önüne alınarak, akademik, psikolojik ve sosyal alanlarda destek verecek.

Hazırlanan Programın Hedefleri;
  • Okula ve yaşadıkları çevreye uyum sağlama
  • Akademik olarak akranlarıyla aynı seviyeye getirme
  • Ders çalışma alışkanlığı kazandırma ve ödevlerine yardımcı olma
  • Dönem sınavlarına hazırlama
Kimler Başvurabilir?
  • İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden
  • Branş fark etmeksizin üniversite öğrencileri
  • Üniversite mezunları
Başvuru

Programa buradan başvurabilirsiniz.