Hayata Destek Derneği: “Afette ve Acil Durumlarda Önce Çocuklar”

Hayata Destek Derneği, 'Afette ve Acil Durumlarda #Önce Çocuklar' adıyla bir animasyon video hazırladı. Videoda, çocukların korunması için alınması gereken önlemler ve yetişkinlerin alması gereken sorumluluklar aktarılıyor.

Hayata Destek Derneği, afet öncesinde çocukları bilgilendirmenin olası riskler ve afete hazırlık konusunda onlarla sohbet edip fikirlerini dile getirmeleri için alanlar açmanın ve çocuk dostu afet planları hazırlamanın önemine dikkat çekiyor.

Afet sonrasında ise her yetişkinin, çocuklara zarar vermeden destek olmanın yollarını bilmesi gerektiğini hatırlatan Dernek, bunu kolaylaştırmak için hazırladıkları bilgi notunu, animasyon aracılığıyla görselleştirdi.

Hazırlanan kısa videoda ile Hayata Destek Derneği, çocukların korunması ve güvenliği için daha hazırlıklı olunmasını sağlamayı amaçlıyor.

Derneğ’in herkese bu video ile çağrısı:

“Siz de bu kısa animasyonu paylaşarak afet gibi olağanüstü koşullarda çocukların korunabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz farkındalığın artmasına destek olabilirsiniz.”

Bilgi notunda da buradan ulaşabilirsiniz.