Sivil Revizyon İçin İlk Adımlar

Yeni yaklaşımlar kazanmaya vesile olacak her revizyon bir başarı örneği olacaktır. Özellikle birlikte çalışma kültürü ve ortak karar verebilme yeteneğini geliştirecektir. Paylaşım içeren uygulamalar; toplumun aldığı hasarın onarım sürecine model çözümler sunacaktır. Toplumun katma değer üretmesine engel olan süreçleri yenileyerek “Sivil-Up” bir sorumluluğu kuşanacaktır. Sivil toplum ancak bu revizyonla gündeme de güncele de uygun inisiyatif alabilir.

Her aksiyon, bir vizyonun eseridir. Aksiyonların beklenen etkiyi oluşturmaması vizyonun revize edilmesi sonucunu doğurur. Bu açıdan sivil aksiyonlara bakıp etkisini ölçmek durumundayız. Çünkü, STK’ların kendisinden bekleneni vermesi bu revizyona bağlıdır! Sivil revizyon için; mevcut sorunları yeniden sıralamak yerine kutu dışında düşünmek gerekiyor. Risk analizleriyle yeni tamirler yerine, paradigma değişimiyle starta-up çıkışlara ihtiyaç vardır! 

Bunu başaracak bir sivil revizyon önce ihtisas alanını netleştirmeli, odaklanacağı etkinlikleri şekillendirmelidir. Çünkü, bugünkü gönüllülerin sadece ilgi alanlarında ve tek atışlık kurşunları vardır. İhtisaslaşma, insanlar arasındaki eşitsizlikleri azaltacak, sınıf farklılıklarını düşürecek, kapsayıcılık ve çeşitlilik içeren uygulamalara kapı aralayacak boyutlarda olmalıdır. Mesela yardım kuruluşu yerine “kırtasiye yardım kuruluşu” gibi… Her yıl “11.11” günü yılın cirosunu yapan firmalar gibi, “09.09” günü bütün kırtasiye ihtiyacını karşılayabilir.

Yeni çalışmaların odağında ise; bugüne kadar merkezde olan “başkalarına yardımcı olmalıyım” yaklaşımı yerini, “topluma katkı sunmalıyım” bilincine bırakmalıdır. Bunun için günümüz “tekno-yatırım”ları örnek alınmalı, sivil topluma aktarılmalıdır. Böylelikle iletişim teknolojinde yaşanan gelişme sivil toplumu, edindiği “sorun ve mağduriyetleri bilgiye dönüştürme, gündeme taşıma, kaynakların dağıtılma kriterlerini belirleme, çözüm modelleri geliştirme ve hayata geçirme becerileri” ile fonksiyonel kılabilir.

Anlamlı ve Ulaşılabilir Hedefler

Sistematik ilerleme diğer önemli bir konudur. Derneklerin hedefleri ne kadar büyük ve anlamlı olursa olsun bir sistem dahilinde yol alınmadıkça misyonlarına katkı sağlamamaktadır. Bu noktada “geleceğe hazırlanma, strateji geliştirme, yönetim becerileri” gibi konularda daha sistemli ve verimli çalışmalar planlamalıdır. Bu alanda yerel kurumlara ve firmalara da paydaşlık verilmeli, kadın ve dijitalleşme oranı artırılmalıdır. Bu aşamada temsil ile fonksiyonun dengelenmesine yönelik “konu” başlıkları da önceliklendirilmelidir.

Yeni yaklaşımlar kazanmaya vesile olacak her revizyon bir başarı örneği olacaktır. Özellikle birlikte çalışma kültürü ve ortak karar verebilme yeteneğini geliştirecektir. Paylaşım içeren uygulamalarla toplumun aldığı hasarın onarım sürecine model çözümler sunacaktır. Toplumun katma değer üretmesine engel olan süreçleri yenileyerek “Sivil-Up” bir sorumluluğu kuşanacaktır. Sivil toplum ancak bu revizyonla gündeme de güncele de uygun inisiyatif alabilir ve gönüllülere rehberlik edebilir. Çünkü gelecek; sadece hayalini kurduğumuz değil, tasarladığımız şeydir.

İbrahim Veli

Üyelik Tarihi: 29 Kasım 2019
3 içerik
Yazarın Tüm Yazılarını Gör