İklim Haberciliği Ağı’nın İlk Eğitimi Akdeniz Bölgesi’nde

Türkiye’de gazetecilerin iklim krizi hakkındaki donanımlarını ve üretilen haberlerin niteliğini, sayısını artırmayı hedefleyen İklim Haberciliği Ağı kuruldu. Ekosfer Derneği’nin hayata geçirdiği eğitimlerin ilki, Akdeniz Bölgesi’nde 23 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek.

Ekosfer’in hayata geçirdiği ve ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen İklim Haberciliği Ağı projesi kapsamında Akdeniz, Ege, Marmara, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde seçili illerde çalışan gazetecilere yönelik çevrimiçi eğitimler gerçekleştirilecek. Gazeteciler Özgür Gürbüz ve Doğu Eroğlu’nun vereceği eğitimlerin ardından katılımcılara sertifika verilecek.

Gazetecilerin İklim Okuryazarlığını Artırma Hedefi

Türkiye’de iklim krizine gazetecilerin dikkati çekilmesi ve kamuoyunda bu konudaki farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Bunun için gazetecilerle bir araya gelerek İklim Haberciliği Eğitimleri’ni düzenleyecek. İklim krizi hakkında temel bilgilerin ve kaynakların paylaşılacağı ve dünyadan haber örneklerinin anlatılacağı eğitimlerde gazetecilerin yazdığı haberlere iklim perspektifini katması sağlanacak.

Eğitimler ücretsiz erişilebilen çevrimiçi kitapçıklarla da desteklenecek. Gazetecilerin iklim okuryazarlığını ve iklim krizi farkındalığını artırmak için hazırlanan ve içinde iklim terimleri, pratik bilgiler ve iklim krizini haberleştirmeye dair önerilerin yer aldığı kitapçıklar, eğitimlere katılan gazetecilerin adreslerine gönderilecek.

İklim Haberciliği Ağı projesi kapsamında düzenlenecek eğitimlerin yanında, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından iklim alanında çalışan gazetecilerin Türkiyeli gazetecilerle bir araya gelerek deneyimlerini aktarılması sağlanacak. Ayrıca iklim haberciliğinin Türkiye’de sürdürülebilir biçimde yapılması için farklı yöntemler, araçlar ve iş modelleri konusunda Türkiye’deki haber odalarıyla da temaslar kurulacak.

Projenin sonunda gazetecilerin iklim kriziyle ilgili daha çok haber yapması, daha doğru biçimde haberleştirmesi ve mevcut uzmanlık alanlarına iklim krizi penceresinden bakması hedefleniyor.

Başvuru

Adana, Mersin, Antalya’da çalışan gazetecileri kapsayan ilk çevrimiçi eğitim 23 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00 – 14.00 arasında gerçekleştirilecek. Kontenjan uygunluğu durumunda gazetecilik öğrencilerinin başvuruları da kabul edilecek.

Eğitime katılmak için başvuru formunu buradan doldurabilirsiniz.