Toplumsal Değer Önerili İletişim Atölyesi Başvuruları Başladı

STGM, STÖ’ler için İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimleri kapsamında 22-23-24 Aralık 2020 tarihlerinde "Toplumsal Değer Önerili İletişim Atölyesi" düzenliyor. Atölye için 17 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar başvuru formunu eksiksiz biçimde doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve STGM’nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimlerine İletişim ve Halkla İlişkiler başlığıyla devam ediyor. Dünya’da ve Türkiye’de kritik sosyal öneme sahip konular üstünde çalışan STÖ’ler genellikle toplumu eğitme, motive etme ve harekete geçirmenin zorluğuyla karşı karşıyalar. İçinde bazı kolaylaştırıcı yönler taşıyan bu süreç günümüzdeki mesaj karmaşası, geniş kitlelere ulaşmanın zorluğu ve fikirlerin kolaylıkla değişmemesi gibi nedenlerden dolayı zorluklarla beraber ilerliyor.

Doğru iletişimin doğru hedef kitleye, doğru taşıyıcılar tarafından, doğru ortamda ulaştırılan doğru mesaj sayesinde gerçekleştiği bilgisiyle bu atölye bir iletişim kampanyasının temel adımlarını tartışarak stratejik konumlandırma ve iletişim perspektifinden düşünmenin bir yolunu sunmayı amaçlıyor.

Toplumsal Değer Önerili İletişim Atölyesi eş zamanlı (senkron) katılımcı yöntemlerle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

  • Atölye, belirtilen tarihlerde, ilk iki gün (22 ve 23 Aralık) 10:00-11:30 ve 13:30-15:00, üçüncü gün (24 Aralık) ise 10:00-11:30 saatleri arasında tüm katılımcı ve uzmanların buluşacağı eş zamanlı (senkron) oturumlarla gerçekleştirilecek.
  • Bu oturumlar için Zoom çevrimiçi toplantı uygulaması; atölye sırasında gerçekleşecek değerlendirmeler için ise mentimeter uygulaması kullanılacak.
  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli, hak temelli çalışma yürüten STÖ’lere öncelik veriyor.
  • Atölyeye her örgütü temsilen bir kişi kabul edilecek, başvuracak STÖ temsilcilerinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebi olacak.
  • Atölyeye seçilen STÖ’lerin katılımcı değişikliği bilgisini atölye öncesinde STGM’ye iletmesi gerekiyor. Zoom ortamında habersiz katılımcı değişikliği kabul edilmeyecek.
  • Atölyeye kabul edilen katılımcıların tüm oturumlara katılmaları bekleniyor; bu nedenle başvurunun atölye için belirlenen tarih ve saatleri göz önünde bulundurarak yapılması gerekiyor.

Atölye için 17 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar başvuru formunu eksiksiz biçimde doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden STGM’ye ulaşabilirsiniz.