Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Online Eğitimi

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerini "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme” online eğitimine katılmaya davet ediyor. Son başvuru tarihi 18 Aralık 2020.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı. Katılımcılara 4 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının göstergelerle izlenmesi ve uluslararası standartlar
  • İnsan haklarını izlerken toplumsal cinsiyet anaakımlaştırma
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları arasındaki ilişki
Eğitime kimler katılabilir?

Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.

Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.

Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecek.

Katılımcılar nasıl belirlenir?

Eğitime katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

  • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
  • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
  • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
  • Cinsiyet dengesinin sağlanması
  • Coğrafi dengenin sağlanması
Nasıl başvurulur?

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri buradan başvuru formunu en geç 18 Aralık 2020 saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 21 Aralık 2020 tarihinde e-posta yoluyla iletilecek. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecek.