STGM Yardım Toplama Mevzuatı Videosu Hazırladı

Türkiye’de STK’ların yardım toplama faaliyetlerine ilişkin kapsayıcı ve açıklayıcı yayın ihtiyacını gidermek amacıyla STGM Genel Koordinatörü Dr. Tezcan Eralp Abay tarafından Yardım Toplama Mevzuatı videosu hazırlandı.

Türkiye’de yardım toplama faaliyetlerinin, yasal çerçeve ve uygulamalarla kısıtlayıcı bir yaklaşımla düzenlenmiş olduğu sıkça şikâyet konusu edilir. Yardım toplamanın örgütlenme özgürlüğünün merkezinde olduğu ve STK’ların kaynak geliştirme faaliyetleri ile kaynaklarını güvenceye alma hakkının örgütlenme özgürlüğü hakkının ayrılmaz bir bileşeni olduğu göz ardı edilir.

Bu çerçevede, Türkiye’de yardım toplama mevzuatını örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde ele alan STGM, ilgili mevzuat hakkında bilgi içeren bir video hazırladı.

STGM Genel Koordinatörü Dr. Tezcan Eralp Abay’ın yardım toplama mevzuatını anlattığı videoda aşağıdaki konular ele alınıyor;

  • Yardım Toplama Kanunu,
  •  Bağış ve yardım arasındaki fark,
  •  Yardım toplama şekilleri,
  • Yardım toplama izin başvuru süreci,
  • Değerlendirme kriterleri ve süreçleri,
  • Dijital teknolojilerle gelişen yeni bağış toplama yöntemlerine dair değerlendirmeler
  • Yardımların kullanımı ve denetimi ile ilgili sınırlamalar

Videoyu buradan izleyebilirsiniz.