Türkiye Gençlik Zirvesi Ödülleri 2020 Başvuruları Başladı

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun düzenlediği, Aralık ayında gerçekleşecek Türkiye Gençlik Zirvesi Ödülleri 2020'ye başvurular açıldı.
Türkiye Gençlik Zirvesi nedir?

Genç nesillerin geleceğini kendisine dert edinerek gençliğin geleceğini inşa etmeye çalışan, gençliğin içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik problemleri aşmasına yardımcı olmayı arzulayan ve bu doğrultuda gençlik ile alakalı çalışmalar yapan yapıların; kurumsal kapasite gelişimlerini öncelemek ve onların sahada daha nitelikli işler ortaya koymaları için yine kendi içinde birikimi olan kardeş kuruluşlardan istifade etmeleri amaçlanarak oluşturulan Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun düzenlediği bir zirvedir.

Zirvenin Amaçları
 • Gençlik STK’ları yöneticilerini, araştırmacıları ve gençlik politika yapıcılarını bir araya getirmek.
 • Gençliğin temel yönelimleri, sorunları ve ihtiyaçları konusunda istişare zemini oluşturmak
 • Gençlere sunulacak kamu ve sivil toplum hizmetlerinde vizyon birliği oluşturmak.
 • TGSP Üyeleri ve Komisyonları’nın çalışmalarını ilgili kuruluşlarla paylaşacakları bir mecra oluşturmak.
 • İlham veren, iyi örneklik oluşturan STK uygulamalarını ilgili kuruluşlarla paylaşmak amacıyla TGSP’nin düzenlediği Aralık 2020’de gerçekleştirilecek bir zirvedir.
TGZ Ödülleri 2020 nedir?

Türkiye Gençlik Zirvesi’nde TGSP’nin özgün, ilham veren, iyi örneklik oluşturan sosyal girişimcilik uygulamalarına teşvik amacıyla vereceği ödüllerdir.

Ödüllerin kapsamı nedir?

Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen, gençlerin öncülüğünde gerçekleştirilen, aşağıdaki alanlardan birinde gençliğin gelişimine katkı sağlayan STK’lar bünyesinde veya bağımsız olarak yürütülen proje/çalışmalar ödül kapsamında değerlendirilecektir.

Gençliğe Erişim

Gençliğin kişisel, sosyal ve manevi gelişimine katkı sağlayan projelere/uygulamalara erişimde özgün kanallar oluşturan yöntemler.

Gönüllü Yönetimi

Gençliğin STK’larda veya benzeri toplumsal zeminlerde aktif görev ve sorumluluk almasını sağlayan özgün gönüllü yönetimi uygulamaları.

Eğitim

STK’lar tarafından gençlere sunulan ve gençlerde tutum davranış değişikliği geliştirmede başarılı olan yaygın eğitim programları.

Kültür Sanat

Gençlerin milli ve manevi değerlere uygun ve özgün kültür-sanat ürünleri geliştirmelerini destekleyen projeler.

Toplum Hizmeti

Toplumda dezavantajlı konumda bulunan farklı yaşlardaki kesimlerin (engelliler, yaşlılar, yoksullar, mülteciler, bağımlılar, sokaktaki gençler vb.) huzur ve refahını artırmaya yönelik özgün proje ve çalışmalar.

Sağlık ve Spor

Gençlerin daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkı sağlayan ve spor etkinliklerine katılımını teşvik eden özgün uygulamalar.

Bilim Teknoloji

Gençlerin bilimsel merak duygularını, bilimsel düşünme ve bilimsel üretim becerilerini geliştiren, gençlerin teknolojiyi tüketen değil üreten kişiler olmasına yönelik alt yapı hazırlayan projeler.

İnovasyon ve Girişimcilik

Gençlerin ticari ve sınai alanlarda yeni ürün ve hizmet geliştirme ve iktisadi girişim kurabilme konularındaki tutum ve becerilerini geliştiren proje ve uygulamalar

Kimler başvurabilir?
 • Gençliğe yönelik çalışmalar yapan STK’lar
 • 15-29 yaş arasındaki gençler
  (18 yaş altı gençler veli muvaffakatnamesi ile başvurmalıdır.)
Başvuru koşulları nelerdir?
 • Toplumsal bir problemin çözümüne katkı sağlamalı.
 • Kar amacı gütmeyen uygulama olmalı.
 • Gençlerin öncülüğü/aktif katılımı ile gerçekleştirilmeli.
 • Tamamı veya en azından bir kısmı uygulanmış olmalı.
 • Güncel olmalı (2018 yılından bu yana uygulanmış ya da uygulanıyor olmalı)
 • Türkiye’de ve Dünyada bilinen benzeri bir uygulama olmamalı.
Son başvuru tarihi nedir?

15 Kasım 2020, 23:00’da başvurular sonlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.