TGSP’den Türkiye Gençleri Profili Araştırması…

TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ile TGSP’nin hikayesini ve yürüttükleri gençlik araştırmalarını konuştuk. Gençlerin düşünce yapısı, yaşantıları, STK'lara ve siyasete bakışları ile gelecek tasavvurları üzerine yapılan araştırmaya göre, 15 – 30 yaş grubundaki gençlerin %94,4’ü herhangi bir STK’ya üye olmadığını belirtiyor.

Bize TGSP’den bahsedebilir misiniz? Nasıl kuruldu? 

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu kısaca biz buna TGSP diyoruz. TGSP her şeyden önce bir ihtiyaçtan doğdu 2012 yılında gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Üsküdar Belediyesi’nin Gençlik Merkezi’nde bir araya geliyordu zaman zaman. Daha sonra bu bir araya gelmeleri daha aktif hale getirelim daha verimli hale getirelim diye kendi aramızda konuşurken en sonunda 2017 Aralık ayında Türkiye Gençlik STK’ları ismi altında bir tane platform kuralım kararı aldık. Kurucular 70 tane sivil toplum kuruluşundan oluştu. 

TGSP olarak neler yapıyorsunuz? Platform çalışmalarında nelere dikkat ediyorsunuz? 

Bu platformu kurarken şuna çok dikkat ettik; birincisi zaten sivil toplum kuruluşlarının yaptığı işi yapmayacağız. İkincisi mutlaka birbirimizle uyum içerisinde olacağız. Üçüncü olarak yaptığımız her işi istişare ile yapacağız. Biz bu minvalde TGSP’yi kurmuş olduk. Kuruluş aşamasındaki tüm süreçler her kurumun temsilcisinin görüşleri alınarak yapıldı. Her üç ayda bir araya geliyoruz ve elimizdeki raporları paylaşıyoruz. Bunu bir adım daha ileriye taşıdık ve kendi aramızda bir mutabakat metni oluşturduk. Her kurum yönetime yetki veriyor. Bu yetkiyi de karşılıklı hukuk oluşsun diye bir mutabakat metni dahilinde yapıyor.  Yönetim de tüm işlerini bu mutabakat metnine uygun olarak yerine getiriyor. 

TGSP olarak edindiğimiz misyonlar neler?

Kendimize altı tane misyon edindik. Bunlardan ilki sivil toplum kuruluşlarının birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak. İkincisi bu birlikteliğin ve beraberliğin sonucu olarak ortak işler ortak projeler ortak kampanyalar ve yine bazı ortak programlar yapmalarını vesile olmak. Üçüncüsü de birbirlerinde ki güzel örneklerin diğer kurumlar tarafından alınmasını sağlayacak ortamlar oluşturmak ve bazı uygulamaların örneklerini göstermek. Bu hususta “YEK – Yeryüzü Yemek ve Kültür Festivali” yaptık. Ayrıca ikinci olarak “STK’lar Yarışıyor Kardeşlik Kazanıyor” diye isimlendirdiğimiz sportif alanlarda sivil toplum kuruluşları neler yapabilir onlara örnek olabilecek bir sistem geliştirdik. 

Dördüncü olarak sivil toplum kuruluşlarını yönlendirmek onlara rehberlik yapmak onlara danışmanlık yapmak gibi bazı hizmetlerimiz var bazen takıldıkları konularda özellikle projelerde onları destek oluyoruz. Ulaşmak istedikleri ve takıldıkları resmî kurumlarla ilişkilerinde aracılık yapıyoruz TGSP’nin platform ismi üzerinden. Beşinci olarak hem siyaset üzerinde hem de bürokrasi üzerinde hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda lobicilik savunuculuk ve baskı grupları oluşturmaya yönelik gayret gösteriyoruz. Madem bu kadar sivil toplum örgütü bir araya geliyoruz nasıl bunu faydalı bir güç olarak kullanabiliriz tarafında TGSP lobicilik ve savunuculuk alanında şu ana kadar özellikle Türkiye’de gençlik ile alakalı politika kurulu olmadığı için bunun kurulmasına dönük çalışmalarını yaptı ve en kısa zamanda bunun gerçekleşmesini bekliyoruz. Son olarak da tüm sivil toplum kuruluşlarımızın kurumsal kapasiteni arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak. 

Gençlik STK’larını bir araya getiren başka platformlardan nasıl bir farkınız var?

Burada bizim bir farkımız da şu; bu alanda çalışma yapan farklı kurumlar var fakat biz aynı zamanda kurumsal kapasitesi iyi olan kendi stratejik planı hazır olan sivil toplum kuruluşları ile henüz bu süreci tamamlamamış STK’ları buluşturuyoruz. Yani iyi olanla gelişmekte olanları bir araya getirerek bunların ortak çalışmalar yaparak birbirlerine destek olmamalarına da vesile oluyoruz. Bu yönüyle TGSP diğer kurumlardan ayrılıyor. 

Son olarak gerçekleştirdiğiniz Türkiye Gençleri Profil Araştırması’ndan bahsedebilir misiniz?

Türkiye’nin gençleri profil araştırması bizim TGSP olarak yaptığımız ilk ciddi çalışmalardan bir tanesi. Orada ana maksadımız şuydu madem alanımız gençlik ve sivil toplum kuruluşları; peki 15-30 yaş arası gençlik ne yapıyor, ne istiyorlar, dünya görüşleri nedir, siyasi görüşleri nedir, neyden hoşlanırlar, neyi okumayı severler neyi izlemeyi severler, STK’lara karşı olan ilgileri ne düzeyde tüm bu soruların cevaplarını aradık. Şu ana kadar Türkiye genelinde 8 bin dernekli, bu kadar geniş kapsamlı başka bir araştırma yapılmadı. Biz bunu her iki yılda bir yapmayı planlıyoruz. Tabi bu araştırmayı yaptık ama bunun çıktıları üzerine aslında ne demek istiyor veya bundan sonra ne yapılması lazım bu hususta da akademisyenlerle ileri analiz çalıştayları yaptık. Bu çalışmaların sonucunu 22 Ocak’ta kamuoyu ile paylaştık.

Araştırmayı okumak için tıklayınız.