“Sivil Toplumun Gündeminin Meclis’e Taşınması Gerekiyor”

Sivil Mikrofon’da STK’ların yasama süreçlerine etkin katılımı konusunda değerlendirmeler yapan yönetişim uzmanı Özge Genç, sivil toplumun gündeminin Meclis’e taşınması gerektiğini kaydetti.

Sivil toplumun yasama süreçlerine etkin katılımını dünya örnekleri üzerinden de değerlendiren Özge Genç, geçmiş dönemlerde sivil anayasa yapım süreçlerinde sivil toplumun etkin olduğunu hatırlattı. Sivil toplumun siyaset süreçlerinde ve yasama alanında etkin olabilmesi için kendi uzmanlık alanlarında daha yapıcı ve siyasete etki etmeye yönelik çıktılar üretmesi gerektiğini belirten Genç, kendi siyasi ve ideolojik görüşlerine yakın olmayanlarla temas edebilmenin, etkileme kabiliyetinin önemine vurgu yaptı. Meclis komisyonlarının yapısını, işleyişini değiştirecek çalışmaların önemine de işaret eden Genç, sivil toplumun siyasi partilere bu konuda lobi yapması gerektiğini kaydetti. Genç, sivil toplumun gündeminin Meclis’e taşınmasının önemini ve hem yasa hazırlıklarında hem de yasaların etki analizlerinde etkin olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.