STK’lar 37 Termik Santralın Kapatılması için Dava Açtı

Aralarında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Mersin Çevre Dostları Derneği ve Yeşil Artvin Derneği'nin de bulunduğu 16 sivil toplum kuruluşu dava açarak Türkiye'deki 37 termik santralin kapatılmasını için harekete geçti.
Tüm Termik Santraller Acilen Kapatılmalı

16 kurumun imzacısı olduğu dava ile ilgili, termik santrallerin iklim krizindeki başlıca etmenlerden olduğu vurgusu yapılırken diğer ülkelerin aksine Türkiye’de henüz bir adım atılmış olmamasının yanında yenilerinin açılması için lisans belgeleri verildiğinin altı çizildi.

Çanakkale’de ikisi Çan’da, üçü Biga-Karabiga’da toplam 5 tane termik santralin aktif olarak çalıştığı, 10 adet yeni termik santral içinse olumlu ÇED kararları olduğu öğreniliyor.

Danıştay’a açılan dava ile ilgili, küresel çapta iklim değişikliğine neden olan seragazlarının %30’undan kömürlü teknik santrallar sorumlu olduğu, Türkiye’de halen işletmede olan 30 adet kömürlü termik santralin üretim lisanslarının iptal edilerek bu santrallerin kapatılmasının, ayrıca henüz işletmeye alınmamış olan 7 termik santralin ise üretim lisanslarının iptalinin istendiği söylendi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından taleplere bugüne kadar herhangi bir yanıt alınamadığı bilgisi verilirken, taleplerin zımnen reddedilmiş sayılmasından dolayı Cumhurbaşkanlığı’nın söz konusu santralleri kapatması talebi ile davanın Danıştay’da açıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı’nın daha önce çevre izni bulunmayan 6 adet santralin kapatılması konusunda gösterdiği hassasiyeti bu kez tüm santraller için kullanmasını ve santralleri kapatmasını istediklerini ifade eden STK’lar, Anayasanın 104. Maddesine göre, Cumhurbaşkanı’nın “halk sağlığının ve halkın yaşam hakkının korunması” konusunda görev ve yetkisi olduğunu hatırlattı.

Davada imzacı olan kurumlar arasında; Adana Tabip Odası, Antakya Çevre Koruma Derneği, Çan Çevre Derneği, Çevre ve Tüketici Koruma  Derneği-Adana, EGEÇEP Derneği, Erzin Çevre ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği, Erzin Turunçgil Üreticileri Birliği, Erzin Yeşilkent Sulama Kooperatifi, Erzin Ziraat Odası, İskenderun Çevre Koruma Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Mersin Çevre Dostları Derneği, Ordu Çevre Derneği, Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi Derneği, Yeşil Artvin Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası bulunuyor.

Etiketler