YERELİZ Derneği ‘İklim İçin Kentler: Çözümün Bir Parçası Olmak’ Kitabını Yayınladı

Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği, İklim İçin Kentler: Çözümün Bir Parçası Olmak, İyi Uygulama Örnekleri ve İklim Finansmanı kitabını yayınladı. 

2050 yılında kentsel nüfusun, dünya genel nüfusa oranının %70 olması beklenirken başta iklim krizi olmak üzere krizlere karşı dirençli kentleri nasıl yaratacağımız, kentlerimizi yeniden tahayyül ederek nasıl sürdürülebilir hale getireceğimiz önem arz ediyor. Küresel ölçekte kentler birincil enerji kullanımının %60 ila %75’inden, karbondioksit salımlarının da %70’inden sorumlu. Peki bu yakıcı soruna karşı kentler nasıl dönüşüyor?

İklim krizi doğrudan bir kentin altyapısından ulaşımına, ekonomik faaliyetlerinden sosyal hayatına; kısaca bir kentin gündelik hayatını doğrudan etkiliyor. Öte yandan, yurttaşa en yakın idari yönetim olan belediyeler, iklim değişikliğiyle mücadelede sorunun kaynağına ve sonuçlarına etkisi bakımından etkili konumda bulunuyor. Ulus ötesi kuruluşlar ve ulusal hükümetlerin yanı sıra, yerel yönetimlerin konu özelinde sera gazı salımlarını azaltacak ve iklim krizinin etkilerine karşı dirençliliği artıracak önlemleri alması hayati önem taşıyor. İklim krizinin hem mağduru hem de müsebbibi olan kentler ve kent yönetimleri, krizin etkilerini azaltmak ve uzun vadede sonlandırmak için ortaklıklar kurmakta, ilkeler belirlemekte ve eylem planları yapmakta.

Yereliz Derneği, kitap çalışması kapsamında yerel yönetimlerin iklim krizine karşı somut adımlarına odaklanarak; yeşil alan, yağış ve su yönetimi, ulaşım, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, gıda, eğitim başlıklarında 14 yerel ve 9 küresel iyi uygulama örneklerini derledi ve çözümün bir parçası olmak isteyen yerel yönetimler için iklim finansmanı, ödüller ve kent ağlarına yer verdi.

Kitaba erişmek için tıklayın.