AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Başvurulara Açıldı

09 Haziran 2020
Batı Balkanlar ve Türkiye’deki araştırmacı gazetecilik başarılarını ödüllendirmeyi amaçlayan “AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri” başvuruları başladı.

1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, gücün kötüye kullanılması, temel hakların ihlal edilmesi, yolsuzluk ve organize suç konularında yayınlanmış olan araştırma yazıları için AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri başvurulara açıldı.

2020 Türkiye ödül fonu (2019 yılındaki başarılar için) 10,000 Avrodur. Birincilik ödülü 5,000, ikincilik ödülü 3,000 ve üçüncülük ödülü de 2,000 Avro olacaktır.

Gazeteciler, bireysel ya da grup olarak, resmi, azınlık veya uluslararası dillerde Türk medyasında yayınlanmış tüm gazetecilik alanlarında (basılı, online, radyo ve TV) başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru yapılan haberler; basılı, online, radyo ve televizyon mecralarında, 2019 takvim yılı içerisinde yayınlanmış olmalıdır.

AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü, araştırmacı gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanımayı ve teşvik etmeyi, bunun yanı sıra Batı Balkanlar ve Türkiye’de nitelikli araştırmacı gazeteciliğin görünürlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır.

Ödüller, halen yürütülmekte olan bölgesel Batı Balkanlar ve Türkiye AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nün devamı niteliğinde olup, “Batı Balkanlar ve Türkiye’de Haberciliğin Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğinin Güçlendirilmesi” projesinin bir parçasıdır.

Projeye dahil olan tüm ortak kurumlar, medya özgürlüğü konusunda tecrübeli, bölgesel ve uluslararası alanda güçlü ve bağımsız medya kuruluşları olarak kabul edilmektedir.

AB Ödülü için oluşturulan jürinin üyelerinin bazıları halihazırda proje konsorsiyumunda görevli medya uzmanlarından oluşmaktadır. Diğer jüri üyeleri ise konsorsiyum üyelerinin çeşitli projeleri sonucu ortaya çıkan ağların üyeleri olan saygın editörler, akademisyenler ve gazetecilerden oluşmaktadır.

Son başvuru tarihi: 8 Temmuz 2020 saat 14:00

Ödüller yıllık olarak altı Batı Balkan ülkesinde ve Türkiye’de verilecektir. Daha fazla ayrıntı için euawards@birn.eu.com ile iletişime geçebilirsiniz.

Başvuru Rehberi için tıklayınız.
Başvuru Formu için tıklayınız.