COVID-19 Salgını STK’ları ve Çalışanlarını Nasıl Etkiliyor?

Avrupa’nın önde gelen sivil toplum platformlarından EFC (European Foundation Center) 12-20 Mart 2020 tarihleri arasında STK’larda COVID-19 virüsüne karşı ne gibi önlemler alındığı, fon hareketlerinin değişimi ve programlardaki olumsuzluklara ilişkin bir anket çalışması hazırladı. Avrupa’da önde gelen platformlardan biri olan EFC’nin anketinin amacı üyelerinin bu süreçte neler yaptığını gözden geçirmek ve olası işbirliği noktalarını tespit edebilmekti. Kuruluş bu çerçevede 78 farklı üye ve paydaş üzerinden gerçekleştirdiği anket sonucunda elde ettiği bulguları paylaştı.

“Akıllı Çalışma” Yöntemleri Ön Planda!

Katılımcı STK’ların neredeyse tümü yeni Koronavirüs’ün (COVID-19) hızlı gelişen etkileri çerçevesinde kuruluşunuz personeli, ziyaretçileri vb. korumak için ne gibi önlemler aldı? (Örn: Seyahat kısıtlamaları, akıllı çalışma, evden çalışma, online toplantı vb.) sorusuna içerinden (dahili olarak) çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler. Ayrıca  COVID-19 salgınının STK’ların iç çalışma politikalarını nasıl etkilediğine ilişkin daha spesifik bulgular şunlar oldu:

 • Ankete katılan STK’ların %70’i “akıllı çalışma” yöntemleri kullandıklarını söyledi.
 • Birçok STK, müzeler ve kütüphaneler gibi kamusal alanlarda çalışmalarını sürdürmekteydi ve bu alanların büyük birçoğu kapatıldı. Birkaç STK ise ofislerini tamamen kapattı.
 • Bazı STK’lar personeline hijyen tavsiyesi (örneğin, el yıkamak, fiziksel mesafeyi korumak) yaparak temizlik ürünler sunarken, birçoğu personelden evden çalışmasını istedi.
 • STK’lar, yüz yüze toplantı ve çalıştayları ertelediklerini veya iptal ettiklerini belirtmekle birlikte, genel olarak yönetim kurulu toplantıları ve konferanslar da dâhil olmak üzere çağrı ve toplantılarına devam etmek için çevrimiçi (online) araçlar kullandıklarını ifade ettiler.

STK’lar kuruluşları personeli, ziyaretçileri ve halkı korumak için kendi iç önlemlerini alıyor. Ayrıca STK çalışanlarının %70’i çalışmayı telafi etmek için “akıllı çalışma” yöntemlerini kullanıyor.

STK’lar COVID-19 Krizi çerçevesinde ele alındığında, yürütmekte olduğunuz veya desteklemekte olduğunuz herhangi bir program/girişim ya da karşılaşmayı beklediğiniz zorluklar var mı? sorusuna %79 oranda “evet” bazı programlarımı sürdürmek zorlaştı cevabını veriyor. Bu bağlamda EFC, üyelerin herhangi bir faaliyetin askıya alınması ve mevcut durumu karşılamak için programları değiştirmenin veya yeniden yapılandırmanın yollarını bulmanın değerlendirilmesinde zorluklarla karşı karşıya olduğunun altını çiziyor. COVID-19 krizinde mücadele eden STK’lar ayrıca krizin fon sağlayıcılarını nasıl etkileyeceğine ilişkin endişeli olduklarını ifade ediyor.

STK’ların artık bazı programları uygulamanın daha da zor olacağını ifade ediyor. Ayrıca COVID-19 krizinde mücadele eden STK’lar ayrıca krizin fon sağlayıcılarını nasıl etkileyeceğine ilişkin endişeli.

STK’lar Birçok Programını Askıya Aldı veya Yeniden Yapılandırıyor!

Araştıramaya göre COVID-19 krizi nedeniyle salgınla mücadele eden STK’lar çeşitli sınavlarla yüzyüze:

 • STK’ların bazı program ve faaliyetleri, özellikle uluslararası toplantılar, yüz yüze toplantılar, halkın katılımını gerektiren faaliyetler, sanat ve kültür faaliyetleri ve eğitim programları askıya alınıyor.
 • Yaşlılar ve gençler için eğitim gibi çeşitli programlara karşı azalan ilgiyi göz önünde bulundurarak programları yeniden yapılandırma yoluna gidiliyor.
 • Toplanma, kapasite geliştirme ve fon toplama ziyaretlerini askıya alıyor.
 • STK’lar siyasi taahhütlerde değişiklikler olabileceği konusunda endişeli.

STK’lar yeni girişimler başlatmak da dâhil olmak üzere COVID-19 krizine cevap verebilmek için aktif olarak yeni destek alanları sağlamaya çalışıyor. Mevcut programlarını yeniden ele alıyor ve çeşitli paydaşlarla işbirliğini geliştiriyor.

Araştırmada özel çalışmalarınız ve deneyiminiz göz önüne alındığında, vakfınızın bu krize cevap verebilmek için ne gibi önlemler geliştirebilir? sorusunu 78 katılımcının sadece 32’si cevapladı ve ancak birkaç yanıt finansal destek sağlanabileceği cevabının ötesine geçerek uzmanlık ve bilgi paylaşımı noktalarına yeni açılımlar getirebildi:

 • STK’ların birçoğu öncelikle bağışçılarına destek verdiklerini ifade ediyor.
 • Ankete katılanlardan bazıları, kuruluşlarının kararlaştıracağı belirli eylemlerin sonuçları konusunda emin olmadıklarını belirtiyor.
 • STK’lardan bazıları fikir, bilgi ve verimi uygulamaları finanse etmek ve/veya paylaşmak için işbirliğine dayalı bir yol bulmak istediğinin altını çiziyor.
 • Bazı STK’lar kendi faaliyet alanlarına göre daha uzun vadeli fırsatlar ve perspektifler arıyor.

Katılımcı STK’lar COVID-19 krizine yanıt olarak herhangi bir kuruluşu/bireyi destekliyor musunuz yoksa yeni girişimler başlattınız mı? sorusuna yeni girişimlerin başlatılması da dahil olmak üzere krize karşı aktif olarak mücadele ettiklerini; mevcut programlarda yeniden düzenleme yaptıklarını ve çeşitli paydaşlarla işbirliğini geliştirdiklerini belirtiyor.

 • Bazı bağışçılar enstitüler ya da araştırma takımlarına fon sağlıyor, hastanelere malzeme alıyor. Bağışçılardan bazıları ise hâlihazırdaki programları üzerinde değişikliğe gidiyor.
 • Bazı bağışçılar mevcut işbirliklerini pekiştirerek yerel makamlarla, Sağlık ve Kültür Bakanlığı gibi ulusal kuruluşlarla, fon sağlayan diğer kuruluşlarla iletişim kanallarını geliştiriyor.
 • Örneğin bir bağışçı kendi grubundan yerel ve ulusal yetkililerle sürekli temas halinde olan dâhili uzmanlarla bir Risk Yönetim Ekibi kurulduğunu ifade ediyor.

STK’ların Sınavları Artacak!

EFC, ne kadar devam edeceği belli olmayan COVIC-19 krizinin STK’ların yeni imtihanlarla yüzyüze geleceği konusunda endişeli. EFC’ye göre COVID-19 nedeniyle STK’lar şu problemlerle karşı karşıya gelebilir:

 • Mevcut durumu karşılamak için STK’ların hangi faaliyetlerinin askıya alınacağını, değiştirileceğini veya yeniden yapılandırılacağını değerlendirmek gerekebilir.
 • Fon sağlama ziyaretlerini, toplanma ve kapasite geliştirme faaliyetlerini askıya almak gerekebilir.
 • Kar amacı gütmeyen STK’ların nakit akışında sıkıntılarla karşılaşılması kuvvetle muhtemel. Bu nedenle finansman önceliklerini değiştirme seçeneği ile karşı karşıya kalabilirler.

Selim Vatandaş

Üyelik Tarihi: 18 Aralık 2019
20 içerik
Yazarın Tüm Yazılarını Gör