Sivil Toplum Alanındaki Akademik Programlar

İstanbul’da sivil toplum alanındaki lisansüstü programlarıyla ilgili bilgileri sizler için derledik...

İstanbul’da sivil toplum alanında yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler için üniversitelerdeki yüksek lisans programları hakkında tüm bilgileri araştırıp derledik. Sivil toplum alanında Bilgi Üniversitesi’nde sosyal projeler ve stk yönetimi, İstanbul Üniversitesi’nde  sivil toplum kuruluşları ve sosyal sorumluluk yönetimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde sivil toplum örgütlerinin yönetimi ve Marmara Üniversitesi’nde yönetişim ve sivil toplum kuruluşları adı altında  dört üniversitede birer tane olmak üzere toplamda dört yüksek lisans programı var.

Programlarla ilgili tüm ayrıntılar şöyle:

Sosyal Projeler ve STK Yönetimi 

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tezli ve tezsiz seçenekleri bulunan programın amacı; sivil toplumu  desteklemek… Bölümün ücreti 21 bin TL. Sivil toplum alanında çalışanlara burs verilen programda devam zorunluluğu bulunmakta. 

Bölüme başvurmak isteyen öğrencilerin ALES Belgesi ve muadilli GRE Belgesi (ALES sınav sonucu sözel, eşit ağırlıklı ya da sayısal 55 puan ve üzeri veya GRE sınav sonucu Sayısal/Quantitative olarak 149 puan (eski sisteme göre 610) ve  üzeri almış olmaları gerekiyor. Tezsiz program için ALES şartı aranmıyor. ALES’in dışında İngilizce yeterlilik belgesi de gerekiyor. TOEFL sınavı sonucuna göre paper based 500 ve üzeri, CBT 213 ve üzeri ya da IBT 72 ve üzeri  YDS, ÜDS ve KPDS Sınavı içinde 60 puan ve üzeri alınması gerekir. Program hakkındaki daha fazla ayrıntıya Bilgi Üniversitesi’nin adresinden ulaşabilirsiniz.

Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları

Marmara Üniversitesi’nde bu programın tezli ve tezsiz alternatifi bulunuyor. Programın amacı STK’larda çeşitli kademelerde yönetici  olarak görev alacak veya proje odaklı çalışacak destek ekiplerini yetiştirmek. Program kapsamında Yönetim Bilimi, Kamu Yönetimi, İşletme, Hukuk, Ekonomi, Finans, Uluslararası İlişkiler bilim dallarını içeren  temel bilgiler öğrencilere aktarılıyor. 

Tezli program için başvurmak isteyen öğrencilerin en az  lisans diploması ve ALES sınavının ilgili puan türünden en  az 60 puan alması gerekir ikinci öğretim programı içinde yine en az lisans mezunu olmak şartıyla  alınmaktadır ancak ALES muafiyeti vardır. Daha detaylı bilgileri bu adresten takip edebilirsiniz.

Sivil  Toplum Kuruluşları ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi 

Bu program İstanbul Üniversitesi’nde ikinci öğretim kapsamında tezsiz yüksek lisans  programı olarak mevcut. Programın amacı hem STK’ların ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman ve yönetici  ihtiyacının karşılanması ve özel şirketlerin sosyal sorumluluk projelerini yürütebilecek profesyonellerin yetiştirmek. Programın Sosyoloji Yüksek Lisans Programı ile ortak  programa sahip olmasının yanında sosyal bilimler alanındaki diğer diploma programları ve çeşitli STK’larla ortak yürütebileceği işbirliği olanakları da bulunmakta.

Programın dili  Türkçe, kontenjanı 15 kişidir. Programa başvurmak  isteyen öğrencilerin en az lisans mezunu olması ve Anabilim Dalı  tarafından yapılan mülakata girmesi gerekir. Minimum kabul puanları  ve ağırlıkları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği  ve Senatonun belirlediği koşullar çerçevesinde saptanıyor. Daha fazla ayrıntı için İstanbul  Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsünün sayfasında bulunan yönetmeliğe göz atabilirsiniz.

Sivil  Toplum Örgütlerinin Yönetimi

Bu program İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde ikinci öğretim kapsamında  tezsiz yüksek lisans programı olarak yer alıyor. Programa yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul  edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olan ve eğitim kurumlarınınn yönetimi  ve işletilmesi konusunda uzmanlaşmak isteyen herkes başvurabilir. Program başvurusunda ALES şartı bulunmuyor.

Programın kontenjanı 40 kişidir. Programın ücreti birinci dönem 3 bin TL ikinci dönem 3 bin TL olmak üzere toplamda 6 bin TL’dir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi personeline ve personel yakınlarına indirim yapılmaktadır. Bu alanda yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler programı başarıyla tamamlarsalar eğer sivil toplum kuruluşlarında idari ve mali işler, insan kaynakları, proje geliştirme, fon bulma, kapasite geliştirme ve diğer ilgili birimlerde orta veya  üst düzey yönetici olarak çalışabilirler. Daha ayrıntılı bilgi için program sorumlusu Doçent Doktor Lütfi Arslan’a lutfi.arslan@medeniyet.edu.tr adresinden mail yoluyla ulaşabilirsiniz.

Etiketler