Sivil Alan Araştırmaları Derneği Öğrenci Ağı Oluşturuyor

İfade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile birlikte, hak savunucularının desteklenmesi ve buna bağlı çeşitli destek mekanizmalarının yaratılması için çalışan Sivil Alan Araştırmaları Derneği, Türkiye'de üniversitelerde yaşanan hak ihlallerine ilişkin haberleri güncel olarak yaygınlaştırmak ve kamuoyu yaratmak için bir öğrenci ağı oluşturuyor.

Sayısı 70 binlere ulaşan tutuklu öğrenciler bir yana, her geçen gün engellenen, iptal edilen, kısıtlanan kampüs etkinliklerinin ya da kampüs içi eylemlerinin haberi alınıyor. Bu ihlallerin önemli bir kısmı haberleşemiyor, kamuoyuna ulaşamıyor ve bu yüzden yaygınlaşamıyor.

Sivil Alan Araştırmaları Derneği bu bağlamda, ilk çalışmaları, üniversite kampüslerindeki ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ihlalleri üzerine çalışmaya karar verdi. Kampüsleri ve öğrenci aktivizmini sivil alanın bir parçası olarak görüyor, bu alandaki hak ihlallerini görünür kılma ve bu ihlallere maruz kalmış öğrencilerle dayanışma amacı taşıyorlar.

Türkiye çapındaki üniversitelerde yaşanan hak ihlallerine ilişkin haberleri güncel olarak yaygınlaştırmak ve kamuoyu yaratmak için bir öğrenci ağı oluşturulmasına öncülük etmek istiyorlar. Bunu yaparken de hak ihlaline maruz kalmış öğrencilerle hukuki destek mekanizmaları oluşturmaya çalışıyorlar.