CİSST/TCPS Gönüllü ve Stajyer Arıyor

Hapishaneler alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü (STÖ) olan CİSST/TCPS gönüllü ve stajyer arıyor.

CİSST/TCPS’in Gönüllülere Sunduğu Olanaklar

. Gönüllüleri çalışmaları süresi boyunca STÖ’lerin işlevi ve görevleri, çalışma şartları, derneğin amaçları, prensipleri hakkında bilgilendirir.
• Derneğin yürüttüğü atölye, eğitim ve etkinlikler konusunda bilgi verilir ve katılımı teşvik edilir.
• Projelerde çalışma olanağı vererek deneyim sahibi olma olanağı sunar.
• Gönüllülere ücret ödemez.

CİSST/TCPS’in Gönüllülerden Beklentileri 
Gönüllülerden CİSST/TCPS’in yürütmüş olduğu projelerde ve Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi’ndeki çeşitli konularda araştırma, araştırmayı raporlama ve teknik konularda destek beklenir.

Diğer beklentiler ise şöyledir:
• Gönüllülerin belirtilen gün ve saatlerde ofiste bulunması ve geçerli bir mazeret ile gelinememesi durumunda mazeretin sorumlu kişi-gönüllü koordinatörü ile paylaşması
• Dernek, dernekteki bilgisayar ve diğer materyalleri bireysel amaçlar için kullanmaması
• Dernekteki bilgi ve belgeler dernek dışındaki üçüncü kişilerle izinsiz paylaşmaması
• Çalışma esaslarımıza uygun olarak insan haklarını önceleyen ve her türlü ayrımcılıktan uzak bir dil ve yaklaşım sergilemeleri

Aşağıdaki durumların oluşması durumunda dernekle ilişki sonlandırılır:
• Mazeretsiz ve kesintisiz 5 gün gelmemesi
• Fiziksel, psikolojik (duygusal) ve cinsel şiddet/taciz

Sözleşmenin Sona Ermesi
Sözleşme aşağıdaki durumlarda ihtara gerek kalmaksızın sona erer:
• Kişilerin gönüllülük yaptıran dernek disiplin, iş sağlığı ve güvenliği ile etik
kurallarına açık aykırılık yapması
• Dernek düzeninin bozulması

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Stajyer ilanı detaylarına göz atmak için buraya tıklayınız.