“İnsani Yardım Sektörü, Teknolojiyi Ve Dijital İletişim Araçlarını Aktif Kullanmalı” 

Türkiye’de Sivil Toplumun Teknolojiye ve Dijital Dönüşüme Uyumu adlı dosyamızda üçüncü olarak insani yardım alanında etkin bir STK olan İnsani Yardım Vakfı’nı (İHH) ele alıyoruz. 5 kıtada 135 ülkede savaş, afet, yoksulluk yaşanan bölgelere yardım götüren İHH, Türkiye’de kendi geliştirdiği yazılımı kullanan az sayıda STK’dan biri… İHH bünyesinde, veri analizi ve veri görselleştirme yapmakla görevli Enformasyon Birimi de bulunuyor. Vakfın teknolojiye ve dijital dönüşüme bakışını, Enformasyon Birimi yetkilisi Bekir Arslan ile konuştuk.  

STK’ların teknoloji ve dijital dönüşüme uyumundan ne anlıyorsunuz? Teknolojinin sivil toplum çalışmalarına pozitif ve negatif etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çalışma alanlarına tam yoğunlaşabilmeleri için teknoloji sektörünün çözümlerini örgütleri içerinde kullanabilmeyi anlıyorum. Uyum sağlandığında pozitif anlamda ciddi katkıları olabilir. Çünkü bu örgütlerin en büyük dezavantajı, bu alanlara kaynak aktarmada ve istihdam oluşturmada problem yaşamaları… Teknoloji, bu problemi minimize edebilir. 

İHH, Kendi Hazırladığı Yazılımı Kullanıyor

İHH, faaliyetlerinde teknolojiyi ve dijital iletişim araçlarını ne ölçüde kullanıyor? 

Aktif olarak kullanmak zorundayız çünkü insani yardım sektörü diğer birçok sektörü kapsayan bir alan. Lojistikten kitle fonlamaya, finanstan bağış ve proje yönetimine, tedarik ve satın almadan, afet yönetimine kadar birçok alan var bu sektörde. İHH’da tüm bu operasyonları yönetebilmek için kendi bünyesinde hazırlanan bir yazılım ürününü kullanıyor : kuruma özel ihtiyaçların giderilmesi için hazırlanan ve teknik olarak ERP (operasyonel iş yönetimi) ve CRM (bağışçı ilişkileri yönetimi) karışımı bir ürün. Tabii ki çalışma alanlarının ve faaliyet sonuçlarının en başta bağışçılarına anlatılabilmesi için de belli stratejiler dâhilinde iletişim araçları kullanılıyor. 

 Bağış ya da gelirlerinizi artırmak için teknolojiden faydalanıyor musunuz?

Az önce bahsettiğim yazılım ürünü fon artırımı için de örnek aslında.  Fonlarınızı, projelerinizi hızlı kullanabilir, bağışçılarınıza dönüşlerinizi verimli hale getirebilirseniz bağışlarınız da artar. 

Türkiye Techsoup gibi Google, Microsoft, Facebook gibi sivil topluma ücretsiz destek veren ya da bağış yapan kurumların hizmetlerinden haberdar mısınız? Bunlardan ne ölçüde yararlanıyorsunuz?

Evet bu kuruluşların sivil toplum için verdiği hizmetleri kullanıyoruz. Bazı yazılım altyapılarıdan ve reklam ürünlerinden faydalanıyoruz. 

Dijital iletişim stratejiniz ve doğrudan iletişimden sorumlu bir personeliniz var mı? Sosyal medya hesaplarınızı aktif olarak kullanıyor musunuz?

İletişim stratejilerimiz en başta Yayın Kurulu ve İletişim Divanı gibi komisyonlar ile Medya ve Halkla İlişkiler birimlerimiz tarafından belirlenip geliştiriliyor. Bu kararlar her türlü iletişim kanalı vasıtasıyla kullanılmaya çalışılıyor. Günlük içerikler hazırlanıyor diyebilirim. 

İHH’nın Veri Analizi Ve Veri Görselleştirmeden Sorumlu Birimi: Enformasyon Birimi

Dijital iletişim kanallarınızın etkisine dair bir ölçümleme, etki analizi yaptınız mı?

Evet. Çeşitleme ölçümleme çözümleriyle zaman zaman bu analizler yapılıyor. 

Veri analizi ve veri görselleştirme yöntemleri hakkında bilgiye sahip misiniz? Çalışmalarınız değerlendirmek için veri analizi ve veri görselleştirme yapıyor musunuz?

Evet. Sadece bu işi yapmak için kurulmuş bir birim var Vakıf içerisinde… Piyasadaki karşılığı veri analitiği ve iş zekâsı olan bu birim, Enformasyon Birimi. Ben de bu birimde görevliyim. 

Bağışçılara en iyi hizmeti sunmak için, teknoloji önemli bir araç.

Teknolojik gelişmelerin hızına uyum sağlamak gibi bir kaygınız var mı?  Var ise bunun için neler yapıyorsunuz?

Elbette. Kapasite artırım çalışmalarına giren faaliyetler bunlar. Temelde bağışçılara en iyi hizmeti sunabilmeyi amaçlayan bir gayret var. Bunun için de teknoloji önemli bir araç. Biraz önce bahsettiğim yazılım ürünü ve Enformasyon birimi buna örnek olabilir. 

Teknolojik dönüşümlere uyum sağlama konusunda, Türkiye’de sivil toplumun kapasitesine ilişkin değerlendirmeniz nedir? Türkiye’de sizce teknolojiyi iyi kullanan ve dijital iletişim araçlarında etkin-başarılı STK’lar var mı?

Kapasite artırımı ve AR-GE alanına ne kadar yatırım yapabildiğinize ve kaynak ayırabildiğinize bağlı olarak değişir bu uyum sağlama konusu… İHH bunun gayreti içerisinde. Teknoloji kullanımı kurumların kendi iç çözümleri olduğundan dolayı detaylı fikre sahip olamam ama dijital iletişim konusunda başarılarını gözlemlediğim Kızılay, Darüşşafaka, LÖSEV gibi kurumlar ve Ahbap, İhtiyaç Haritası gibi oluşumları sayabilirim. 

Yapay zekâ, kodlama, Blockchain gibi yeni gelişmelerin sivil topluma etkilerine ilişkin verilecek eğitimler sizce gerekli mi?

Kesinlikle gerekli. Kapasite artırımlarına doğrudan katkı yapacak gelişmeler bunlar. Her oluşuma dokunan çözümleri de var üstelik. 

Eklemek istediğiniz başka hususlar var mı?

Birkaç kez “kapasite artırım” ifadesini kullandığım için İHH bünyesinde bu alandaki çalışmaları da sayabilirim kısaca. Enformasyon Birimi’nden bahsetmiştim. Ayrıca, ulusal ve uluslararası itibarın korunması amacıyla çalışan Uyum Birimi, kendi iç denetimlerimizi sağlayan Kontrol-Denetim Birimi, çalışma alanları için risk analizleri yapan Güvenlik Birimi ile birlikte, İHH’nın bilgi kaynaklarını korumak ve yönetmek amacıyla, yasal zorunluluk olmasa da, aldığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi ISO 27001 sertifikası, kapasite artırım çalışmalarından bazıları…