“Sosyal Fayda Alanında Teknolojinin Kullanımını Yaygınlaştırmayı Amaçlıyoruz” 

Türkiye’de Sivil Toplumun Teknolojiye ve Dijital Dönüşüme Uyumu adlı dosyamızda bugün teknolojinin sosyal fayda alanında kullanımını arttırmayı misyon edinen Eşit Gelecek Derneği’nin teknolojiye yaklaşımına odaklanıyoruz. Dernek, teknoloji okur-yazarlığını yaygınlaştırmak, toplumsal fayda sağlayan teknolojiler üretmek, teknoloji yardımıyla dezavantajlı grupların seslerini duyurmak için çalışıyor. 

Sosyal fayda alanında teknolojinin kullanımını yaygınlaştırarak bir dönüşüm sağlamayı hedefleyen Eşit Gelecek Derneği, Sosyal Fayda için Teknoloji (Tech4Good) başlıklı sivil toplum buluşmaları düzenliyor. Derneğin teknolojiye ve dijital dönüşüme bakışını, Proje Yönetimi’nden sorumlu Begüm Özyer ile konuştuk.  

Teknolojik gelişmelerin hızına uyum sağlamak gibi bir kaygınız var mı? Var ise bunun için neler yapıyorsunuz? 

Eşit Gelecek Derneği, teknolojinin sosyal fayda alanında kullanımını arttırmayı misyon olarak belirlemiş bir sivil toplum örgütü. Sosyal fayda alanında teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak için bu alanda bir ekosistem yaratarak bir dönüşüm sağlamak için çalışıyoruz. Dolayısıyla hem teknoloji ile ilişkisi kısıtlı sivil toplum kuruluşlarının teknolojik dönüşümü için kolaylaştırıcı rol üstleniyoruz hem de teknolojiyi kullanarak sosyal fayda odaklı projeler hayata geçirmek için çalışıyoruz.

Bunun için her ay “Sosyal Fayda için Teknoloji” (Tech4Good) teması ile sivil toplum buluşmaları hayata geçirmeye başladık. Bu buluşmalar Zemin İstanbul’da gerçekleşiyor, Microsoft, Facebook, Google gibi teknoloji şirketlerini dahil ederek onların sivil toplum alanına yönelik çözümlerini konuşuyoruz. Bunun yanında yeni programımız ile kurumlarla birebir Teknolojik Dönüşüm Atölyeleri gerçekleştireceğiz. 

Teknolojinin Demokratikleşmesi, Verimli-Hızlı Çalışmayı Sağlıyor

STK’ların teknoloji ve dijital dönüşüme uyumundan ne anlıyorsunuz? Teknolojinin sivil toplum çalışmalarına pozitif ve negatif etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz?  

Teknolojinin her alanda hayatımıza hızla girdiği bir dönemden geçiyoruz. Teknolojinin demokratikleşmesi ve daha ulaşılabilir teknolojik çözümler tüm kurumların daha verimli ve daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Kendi kurumsal kapasitelerin yanı sıra teknoloji sayesinde çeşitli ihtiyaçlara daha sürdürülebilir çözümler üretmek de mümkün. Sosyal fayda alanında çalışan projelerin de buna uyum sağlaması kaçınılmaz olacak. STK’ların dönüşümü derken bu dönüşümü biz iki kapsamda ele alıyoruz, öncelikle kendi kurumsal kapasitelerinin dönüşümü, ikinci olarak da misyon belirledikleri alanda hayata geçirdikleri çözümlerin teknolojik bir platforma taşınması. 

Kurumunuz faaliyetlerinde teknolojiyi ve dijital iletişim araçlarını ne ölçüde kullanıyor? Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz ve yapmayı planlıyorsunuz?

Teknolojiyi ve dijital araçları hem iletişim hem de proje yönetimi gibi süreçlerimize mümkün olduğu kadar dâhil ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz Koza Rol Model Platformu kız öğrencilerin iş hayatında başarılı olmuş kadın çalışanlarla bir araya geldiği dijital bir platform. 

“Veriyi Merkeze Alan Bir Yaklaşımla İlerliyoruz”

Türkiye Techsoup gibi Google, Microsoft, Facebook gibi sivil topluma ücretsiz destek veren ya da bağış yapan kurumların hizmetlerinden haberdar mısınız? Bunlardan ne ölçüde yararlanıyorsunuz?

Sıklıkla faydalanıyoruz ve bu programların yaygınlaştırılması için elimizden geleni yapıyoruz.

Dijital iletişim stratejiniz ve doğrudan iletişimden sorumlu bir personeliniz var mı? Sosyal medya hesaplarınızı aktif olarak kullanıyor musunuz? 

İçeriklerimiz bu konuda uzmanlığı olan arkadaşlar tarafından hazırlanıyor. Özellikle Instagram, Facebook ve Linkedin kanallarını aktif olarak kullanıyoruz. 

Dijital iletişim kanallarınızın etkisine dair bir ölçümleme, etki analizi yaptınız mı?

Dijital iletişimin en büyük faydası ölçülebilir olması. Dolayısıyla biz de datayı merkeze alan bir yaklaşımla ilerliyoruz; hedef kitlemiz, erişimimiz gibi konularda bu verilerden çok faydalanıyoruz. 

Veri analizi ve veri görselleştirme yöntemleri hakkında bilgiye sahip misinizÇalışmalarınız değerlendirmek için veri analizi ve veri görselleştirme yapıyor musunuz

Bilgiye sahibiz, veri paylaşımı yaptığımız ve ihtiyaç duyduğumuz durumlarda bu konudaki araçlardan ve servislerden sıklıkla faydalanıyoruz. 

“Teknoloji Kullanımı Konusunda, Sivil Alanda Gidecek Daha Uzun Bir Yol Var”

Teknolojik dönüşümlere uyum sağlama konusunda, kurumunuzun ve Türkiye’de sivil toplumun kapasitesine ilişkin değerlendirmeniz nedir?  

Teknoloji kullanımı konusunda sivil alanda kesinlikle gidecek daha uzun bir yol var. Sivil toplum çalışanları bazı çözümleri el yordamı ile bulmak zorunda kalıyor. Teknolojinin pahalı ve zor olduğu varsayımından kurtulmak, dijitale adaptasyon konusunda biraz daha açık olmak gerekiyor. Bunun için teknoloji şirketlerinin ve bu alanda çalışan kişilerin sivil alana daha yakınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Zamanla bu açığın kapanacağına, sivil alandan teknolojiyi temeline almış çözümlerin hızla çıkacağına inanıyoruz. 

Yapay zekâ, kodlama, Blockchain gibi yeni gelişmelerin sivil topluma etkilerine ilişkin verilecek eğitimler sizce gerekli mi? Bu tür eğitimlerin sivil toplum faaliyetlerine katkı sağlayacağına inanıyor musunuz?

Kesinlikle inanıyoruz zaten zaman içinde bu teknolojilere hâkim olan ve rahatlıkla kullanan kurumların öne çıkacağını düşünüyoruz. 

Eklemek istediğiniz başka hususlar var mı?   

Tüm STK çalışanlarını Türkiye’de “Sosyal Fayda için Teknoloji” ekosistemini geliştirmek, STK’ların  teknoloji ile ilişkisini güçlendirmek için her ay gerçekleştirdiğimiz buluşmalara davet ediyoruz.