MAZLUMDER:”Güvenlik Soruşturması Düzenlemesi Kaygı Verici!”

MAZLUMDER, düzenlediği basın toplantısında Anayasa Mahkemesinin “Güvenlik Soruşturması” hakkındaki iptal kararından sonra, aynı hususta hazırlanan yasa teklifinin Meclis gündemine getirileceğini belirterek, bu düzenlemeyi kaygı verici olarak bulduklarını bildirdi.

Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısında açıklamasına, “Bilindiği üzere OHAL kapsamında çıkarılan 676 sayılı KHK ile devlet memurluğuna girişte güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması zorunluluğu getirilmişti. Bu düzenlemeyle devlet memurluğu için ilgili maddedeki şartlar yanında sınav ve mülakatlarda başarılı olmak yetmemekte, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından da başarıyla geçmek gerekmekteydi.” şeklinde başladı.

Açıklamada, düzenlemenin iptal edilip yeni teklifle memur alımlarının tamamına devletin güvenliği açısından kritik olan gizlilik dereceli kurumlara alımları düzenleyen 4045 sayılı kanun kapsamında güvenlik soruşturması/arşiv araştırması şartının getirilmesine, mevzuat değişikliği sonrası mağdur olduğunu iddia eden kişilerce açılmış davaların 6 ay süreyle durdurularak yeniden güvenlik soruşturması yapılmasına, 4045 sayılı kanun kapsamında “Değerlendirme Komisyonu” kurularak ve çalışma usulleri ile güvenlik soruşturmasındaki kıstaslara ilişkin düzenlemeler içerdiğine vurgu yapıldı.

Beyhan açıklamasına şöyle devam etti: ”Belirtmek gerekir ki devlet memurluğuna alımlarda idarenin; yasal, meşru ve objektif kıstaslara dayanması yerinde bir uygulamadır. Ancak sübjektif kıstaslar, duyuma/tahmine dayanan tespitler ya da asıl kişi dışında akrabalara ilişkin şahsilik ilkesiyle bağdaşmayacak veriler üzerinden “güvenlik soruşturması/arşiv araştırması” yapılarak kişilerin hayatlarına müdahale edilmesi meşru değildir.”

Meclis gündemine gelmesi beklenen bahse konu güvenlik soruşturması düzenlemesinde:

  • Sübjektif kıstaslar yerine, hukuki, meşru ve objektif kıstasların tesis edilmesi
  • Suç ve cezanın şahsiliği ilkesinin her koşulda korunması gerektiği

ifade edildi.

Basın açıklamasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.